Alle banker blir snillere!

Nå blir det betydelig lettere å være bankkunde. Stortinget vedtar høyst sannsynlig det framlagte forslaget til ny lov. I korthet betyr dette at du og jeg får større rettigheter innen de fleste typer banktjenester.

Etter nesten ti års arbeid har den offentlige oppnevnte Banklovkommisjonen endelig fullført arbeidet sitt. Resultatet er et forslag til ny lov om finansavtaler og finansoppdrag som vil gjøre norske banker mye mer forbrukervennlig.

De foreslåtte lovreguleringer har lenge vært etterlyst - særlig på områdene kausjoner, bankenes såkalte floatinntekter og ansvaret ved misbruk av betalingskort. I tillegg til en omfattende regulering av de enkelte avtaleformene inneholder lovforslaget enkelte regler om finansmegleres, finansagenters og finansrådgiveres oppdrag.

Forslagene tar sikte på å gjøre kontraktsforholdene mellom institusjonene og kundene tydeligere, mer balansert og rimeligere. Det er lagt vekt på vekt på hensynet til brukerne, samtidig som det er viktig at reglene ikke er til hinder for at institusjonene kan drive effektivt og med sunn økonomi. Lovutkastet er harmonisert med aktuelle EØS-regler.

- Jeg er glad for at rettighetene for låntakere og forbrukere blir styrket, sier justisminister Odd Einar Dørum i en kommentar til forslaget om finansavtalelov.

Forbrukerrådet fornøyd
- Vi er meget godt fornøyd med forslaget til ny lov. Spesielt nye regler for kausjonistavtaler er en merkbar forbedring av forbrukernes rettigheter i forhold til norske banker, sier Anders Stalheim i Forbrukerrådet til DinSide.

- Vi har mange stygge eksempler på at bankene bare har vært ute å dekke seg selv ved formulering av kausjonsavtaler. Noen ganger har disse avtalene vært rene feller for uvitende kausjonister, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det lykkes fredag ikke DinSide å få kommentarer fra bankforeningen.

Ønsker du å lese hele lovforslaget kan du gå hit