All tobakk er farlig

Det er ikke bare inhalering av sigarettrøyk som øker risikoen for hjerteinfarkt. Snus og passiv røyking er også farlig.

All form for tobakk øker risikoen for hjerteinfarkt betraktelig. Det viser en ny studie.

Farlig med snus
Det deltok 27000 personer fra 52 land i den kanadiske studien.

Storrøykere har tre ganger så stor risiko for å få hjerteinfarkt som personer som aldri har røyket. Personer som røyker cirka ti sigaretter daglig, har dobbelt så stor risiko. Men også andre former for tobakk er skadelig. Blant annet er snus mer skadelig enn mange tror.

Ifølge Grete Crowo, rådgiver i samfunnspolitisk avdeling i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), er det utilstrekkelig dokumentasjon av helseeffektene ved snusbruk.

- Kunnskapen i befolkningen om snusbruk er derfor noe begrenset, sier hun.

MMI gjennomførte i 2004 en undersøkelse om våre holdninger til snus på oppdrag fra LHL. Blant deltakerne svarte 12 prosent at de ikke trodde det var helseskadelig å snuse og 41 prosent svarte at de trodde det var svært helseskadelig.

Passiv røyking øker også risikoen for hjerteinfarkt.

- Passiv røyking er klart skadelig. Det er økt risiko for dødelighet av hjerteinfarkt og lungekreft. Det er beregnet at det hvert år er 50 dødsfall av lungekreft og 300-500 dødsfall av hjerteinfarkt som kan tilskrives passiv røyking, sier Erik Dybing, divisjonsdirektør, dr.med, ved Folkehelseinstituttet.

Hvor stor risikoøkningen er, avhenger av hvor mye røyk du utsettes for og hvor lenge.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Nivået av skadelige stoffer vil være betydelig høyere i rommene på en fest der det røykes mye sammenlignet med de konsentrasjoner som kan forekomme dersom naboen røyker på balkongen, sier Dybing.

Langvarig effekt
Den kanadiske studien viser også at ettervirkningene av røyken varer lenge. Fem år etter røykeslutt, har risikoen for hjerteinfarkt gått tilbake til normalen for personer som røyket litt. Personer som har røyket mer enn 20 om dagen, har fremdeles 22 prosent større risiko for hjerteinfarkt enn andre, etter tjue år uten røyken.

Forskningsleder Salim Yusuf ved McMaster University i Canada sier til Mozon at han ikke vet om storrøykere vil få en "normal" risiko for hjerteinfarkt igjen.

- Etter 20 år har de fremdeles forholdsvis stor risiko, men dette er vesentlig redusert fra 300 prosent ned til bare 20 prosent. Så å slutte hjelper selv storrøykere, sier han.

Studien er publisert i det medisinske tidsskriftet Lancet. Ingen nordmenn deltok i studien.

Mange dødsfall i Norge
Ifølge den norske rapporten "Hvor dødelig er røyking?", som kom ut tidligere i år, rammes mange røykere mellom 40 og 70 år av hjerteproblemer.

- Nevnte rapport viser at andel mellom 40 og 70 år som døde av hjerte-karsykdom var 17 prosent for storrøykende menn og seks prosent for aldri-røykere. For kvinner var de tilsvarende tall seks prosent og to prosent, sier seniorforsker Aage Tverdal ved Folkehelseinstituttet, som var en av forskerne bak rapporten.

Omtrent 25 prosent av befolkningen mellom 16 og 74 år røykte daglig i 2005.

- Hvert år dør over 3000 nordmenn av hjerte- og karsykdom de har utviklet på grunn av røyking, og hjerte- og karsykdom er den viktigste årsaken til den økte dødeligheten blant dem som røyker, sier Grete Crowo i LHL.

Antallet som utvikler hjertesykdom uten at det fører til dødelighet, er mye større.

- Hvor stor andel av den totale forekomsten av hjertesyke som får det på grunn av røyking er vanskelig å være presis på. Men vi vet at hjerte- og karsykdommer er den sykdommen som er sterkest tobakksrelatert, sier Crowo.

Først opprettet 21.08.2006
Sist endret 06.09.2007