All time high på strømbørsen

Kanskje var det en éngangsforeteelse, kanskje ikke. Sikkert er det at strømprisene i fjor var de høyeste som noensinne er registrert.

Rekordhøy

I 2006 var gjennomsnittlig spotpris på Nordpool 39,1 øre per kWh. Dette er den høyeste årsprisen som noensinne er registrert, og en økning på 66,4 prosent sammenlignet med 2005, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Lave tilsig til norske og svenske vannmagasiner, samt høyere gjennomsnittlig pris på fossile brensler bidro til lavere produksjon og høyere spotpris. I tillegg var det en betydelig reduksjon i svensk kjernekraftproduksjon i slutten av juli og i august, noe som var med på å presse spotprisen opp i denne perioden. Spotprisen nådde sitt høyeste nivå den 28. august, og var da 64,7 øre/KWh.

Foreløpige tall viser at total strømpris medregnet avgifter og nettleie for husholdninger var 91,5 øre/KWh i gjennomsnitt for 2006. Det er 16,7 øre høyere enn i 2005, og om lag fem øre mer enn i 2003, som er det forrige rekordåret for kraftpriser.

Redusert strømforbruk

2006 var et rekordår. Bilde: Per Ervland. Foto: Per Ervland/Lukas Domnick
2006 var et rekordår. Bilde: Per Ervland. Foto: Per Ervland/Lukas Domnick Vis mer

De høye strømprisene i fjor bidro til en visss grad til at bruttoforbruket av kraft ble 2,8 prosent lavere enn i 2005.

Den største delen av nedgangen med forbruket av strøm innenfor kraftintensiv industri, som ble redusert med hele 6,6 prosent sammenlignet med 2005. Det er innenfor produksjon av jern, stål og ferrolegeringer tilbakegangen har vært størst, nærmere bestemt 15,3 prosent.

Strømforbruket til husholdninger og tjenesteytende næringer og annen industri viste en nedgang på 1,4 prosent i forhold til året før. Denne nedgangen kan knyttes til høyere temperaturer og strømpriser i 2006 enn i 2005, skriver SSB.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Mer om strøm: