Alkohol øker kreftfaren

Alle vet at røyk og overdreven soling kan føre til kreft. Men alkohol kan være like farlig.

Et høyt alkoholforbruk øker faren for å utvikle flere typer kreft, slår en fransk rapport fast. Og dersom du i tillegg røyker, er sjansen for å utvikle sykdommen seks ganger så stor. Kreft i munnhule, strupe og spiserør kan være forårsaket av dårlige vaner.

- At alkoholholdige drikker er kreftfremkallende er anerkjent, sier professor Tore Sanner ved Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet til Mozon.

Han viser til at daglig inntak av alkohol hos kvinner kan føre til brystkreft, og anbefaler spesielt kvinner i risikogruppen om å være forsiktige. Kvinner som har brystkreft i nær familie, spesielt hvis sykdommen har rammet mor, søster eller tante før overgangsalderen, bør ikke drikke alkohol daglig, ifølge Sanner.

Siden femtitallet har det vært en stor økning av antall krefttilfeller i Norge.

LES MER: Stadig flere får kreft

Drikk litt
- Alkohol er en undervurdert årsak til kreft i store deler av verden, sier Dr. Paolo Boffetta ved International Agency for Research and Cancer (IARC) i Lyon, Frankrike til NBC.

Med kollega Mia Hashibe står han bak undersøkelsen som konkluderer med at jo høyere alkoholforbruket er, desto større er risikoen for å utvikle kreft. Ved siden av røyk og kroniske betennelser er alkohol en viktig årsak til flere typer kreft, mener forskerne. Likevel råder de folk til å drikke med måte fremfor totalavhold, på grunn av alkoholens forbyggende effekt på hjerte- og karsydommer.

- Totalavhold fra alkohol kan ikke anbefales med tanke på folkehelsen, spesielt i land med høy forekomst av hjerte og karsykdommer, sier Boffetta.
Forskeren mener menn og kvinner heller bør begrense alkoholinntaket for å oppnå gevinsten og unngå skadene.

Det er ikke bare kreftrisikoen som øker ved for mye alkohol.

LES HELE SAKEN: Alkohol skader kroppen

- Anbefalingen er maksimum to glass for menn og ett glass for kvinner om dagen, påpeker han.

For dårlig informasjon
- Dette er helt identisk med Kreftforeningens råd, sier fagsjef Ellen Beccer Brandvold, men påpeker at informasjonen rundt kreftrisiko knyttet til alkohol kunne vært bedre.

Hun viser til at de har valgt å kjøre kampanjer der det finnes tydelige sammenhenger, som for eksempel mellom tobakk og kreft.

- Vi har gitt ut et hefte med råd mot kreft, og der er måtehold med alkohol er nevnt som et av punktene. På samme måte som vi ber folk om å være forsiktig med solen, oppfordrer vi til en fornuftig bruk av alkohol, sier hun.

Tall fra Verdens Helseorganisasjon (WHO) viser at 185 000 menn og 142 000 kvinner i den vestlige del av verden døde som følge av alkoholmisbruk i år 2000.

 

Mozon, 01.02.2006