Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.comVis mer

Alkohol bra mot leddgikt?

Ny forskning antyder en sammenheng mellom alkoholkonsum og redusert risiko for leddgikt.

Å drikke tre eller flere alkoholenheter per uke kan redusere risikoen for å utvikle leddgikt, antyder en ny svensk studie.

Den viser at jo høyere inntaket er, jo mindre blir risikoen for å utvikle leddgikt. Men forskerne understreker at de ikke ønsker å oppfordre til overdreven alkoholbruk. Funnene ble presentert på den internasjonale revmatologiongressen EULAR i Barcelona i helgen.

Les også: - Barneleddgikt må behandles tidlig:

Advarer mot helseproblemer

- I forhold til leddgikt kan alkoholkonsum være bra. Men i en større sammenheng kan det gi sosiale konsekvenser og andre helseproblemer inkludert leverskade, sier forsker Henrik Kallberg, doktorgradsstudent ved Karolinska Institutet i Stockholm, til nettstedet WebMd.

Hvorfor alkohol ser ut til å kunne virke beskyttende er ukjent, men Kallberg sier at det kan være ved å redusere betennelse.

1.400 mennesker med leddgikt 1.700 uten har deltatt i studien. Deltakerne, som er mellom 18-70 år svarte på et spørreskjema om livsstilsfaktorer, deriblant alkoholkonsum og røykevaner. I begge grupper undersøkte forskerne også en blodprøve av DNA-materiale. Denne kan gi en pekepinn på risikoen for å utvikle leddgikt.

Generelt hadde de som fortalte at de drakk mer enn tre alkoholenheter per uke, redusert risiko for leddgikt. De som drakk 10 enheter var enda mer beskyttet mot leddgikt enn de som drakk færre. Den vanligste alkoholenheten var vin.

- Bør bekreftes

Røyking har vist seg å øke risikoen for leddgikt:

- Du reduserer leddgiktsrisikoen som følge av røyk når du drikker alkohol, men risikoen ved røykingen er fortsatt der, sier Kallberg.

Ifølge en pressemelding fra EULAR ble risikoen også redusert for de med genetisk disposisjon for leddgikt ved å drikke tre alkoholenheter per uke.

EULAR-president, den norske professoren Tore Kvien sier i pressemeldingen:

- Disse funnene er meget interessante og er den første observasjonen fra epidemiologiske data som nå bør bekreftes av videre kliniske studier før man kan trekke en solid konklusjon.

Han mener imidlertid funnene må tolkes forsiktig på grunn av de negative følgene av alkohol.

En undersøkelse har vist at akupunktur kan hjelpe mot leddgikt:

Anbefaler ikke alkohol

Professor Johan Brun, overlege på Revmatologisk Avdeling på Haukeland universitetssykehus sier man ikke kan slå fast at det faktisk er alkoholen som gjør at risikoen for leddgikt reduseres.

- Selv om det er en statistisk sammenheng, må det ikke være en årsakssammenheng. Det må nye studier til før man kan si noe sikkert, dessuten er ikke metoden som er brukt i denne studien optimal, sier Brun til Mozon.no.

- Det er ingen grunn til å gå ut og anbefale befolkningen å drikke alkohol for å unngå leddgikt, særlig ikke når man vet hvilke alvorlige konsekvenser økt alkoholkonsum kan ha.