Alenemors skatteberegning

Inntekt 250.000: Kvinne og alenemor: ett barn (2 år)
InntektsfradragInntekt 250.000 Skatt
Studielån*-9.000  
Personfradrag klasse 2-55.400  
Minstefradrag-36.600  
Særskilt minstefradrag-6.050  
Foreldrefradrag**-15.716  
= alminnelig inntekt127.234  
Pluss mottatt bidrag27.504SkattesatsBeløp
=ny alminnelig inntekt154.738 28%43.327
  Trygdeavgift 7,8% av 250.00019.500
   Sum skatt62.827
  forsørgerfradrag -1.820
   Sum skatt61.007
Inntekter   
Lønn250.000  
- skatt61.007  
Inntekt etter skatt188.993  
Inntekt per måned etter skatt15.749  
*Alenemoren i eksempelet har en brutto lønn på 250.000 kroner. Kvinnen har 150.000 i studielån og betaler seks prosent effektiv rente per år. **Foreldrefradrag er justert i henhold til utbetalt stønad til barnetilsyn.