Alarm gir forsikringsrabatt

Dersom du har innstallert et forsikringsgodkjent alarmanlegg i boligen din, kan du regne med rabatter på innbo- og villa/hjemforsikringen din. Prisavslaget på forsikringen varierer imidlertid stort mellom de forskjellige forsikringsselskapene.

Det koster å installere alarm i boligen din. Men noe av det kan du tjene inn på rabattene du får av forsikringsselskapet ditt. For å få rabatt må du sørge for at alarmen og innstallasjonen er FG-godkjent (godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjenningsnevnd).

Storebrand

Storebrands rabatt varierer med innbruddsrisikoen. Det vil si at du får mest rabatt i områder der forsikringsselskapet mener det er mest risiko for innbrudd. Dette betyr at forsikringstakere i Oslo-området, Asker og Bærum samt Drammensområdet kan regne med å få den høyeste rabatten dersom de installerer alarm. For andre byer i Norge som Bergen og Trondheim er rabattene lavere.

Storebrand deler alarmene i tre kategorier: For lokalalarm med utvendig sirene/klokke får du fra 6 til 16 prosent rabatt. For alarm knyttet til alarmstasjon/vaktselskap kan du regne med rabatter fra 12 til 22 prosent. Har du en alarm som både varsler lokalt og hos alarmstasjon kan du få mellom 16 og 26 prosent rabatt. Rabattene gjelder både innbo- og villaforsikringer.

Av Storebrands kunder har omkring 9 prosent av huseierne alarm. Det samme gjelder 3,5 prosent av de som forsikrer leiligheter. Av kunder i Oslo med villaforsikring i selskapet har hele 50 prosent innbruddsalarm i boligen, i følge Storebrands informasjonsavdeling. - Dette skyldes nok at vi er det selskapet som gir størst rabatt til forsikringstakere med innbruddsalarm, mener Jack Frostad i Storebrand.

Vesta

Hos Vesta kan du få inntil 10 prosent rabatt dersom du har montert alarm. Dette gjelder alarmer som både varsler brann, vannlekkasje og innbrudd til en vaktsentral. Har du innbruddsalarm som varsler lokalt med sirene eller klokke får du 5 prosent rabatt. Det samme gjelder alarmer som går til vaktsentral. Du får ikke ekstra rabatt for å ha kombinasjon av lokal og sentralvarslende alarmer. Vesta har heller ikke forskjellige rabatter etter hvor i landet du bor.

Gjensidige

Kunder med forsikring hos Gjensidige kan regne med 8 prosent rabatt på forsikringen sin dersom de installerer innbruddsalarm som er koblet til alarmsentral, vaktselskap eller andre via telefon. Videre opplyser informasjonsavdelingen at du kan få 6 prosent rabatt i tillegg dersom du har innbruddsalarm som varsler lokalt med sirene/klokke. I 1997 registrerte Gjensidige 4.500 nye kunder med alarm.

Det er også mulig å få rabatter på andre sikkerhetstiltak i boligen, som seriekoblede brannvarslere, vannrørsystem med doble vannrør, vinduslåser og sikkerhetslåser. Til sammen kan du på denne måten få rabatt på maksimalt 74 prosent av premiebeløpet for villa- og innboforsikringer hos Gjensidige.

Se totalprisen

Dersom du vurderer å innstallere alarm kan det lønne seg også å vurdere boligforsikringen din. Sjekk prisene etter rabattene i de forskjellige selskapene for å se om det kan lønne seg å bytte forsikringsselskap samtidig med montering av alarmsystem.

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.