Akupunkur for nakkesmerter

Akupunktur kan i alle fall på kort sikt lindre kroniske nakkesmerter. Det viser en tysk studie.

Akupunkur for nakkesmerter

Akupunktur kan i alle fall på kort sikt lindre kroniske nakkesmerter. Det viser en tysk studie.

I alt 177 pasienter med kroniske nakkesmerter deltok i den tyske studien. De ble tilfeldig fordelt på fire grupper. To grupper fikk enten nåleakupunktur eller massasje. Det ble gitt fem behandlingstimer over tre uker. De to siste gruppene var kontroller, en gruppe fikk ingen behandling. En gruppe fikk laserakupunktur, men uten av pasientene visste om det, var denne behandlingen uvirksom. Bare rødt ledelys ble sendt ut av laserpennen.

Allerede en uke etter at behandlingen startet, var gruppen som fikk nåleakupunktur bedre enn massasjegruppen når det gjaldt smerter knyttet til bevegelse. Overraskende nok var også gruppen som fikk uvirksom laserakupunktur bedre.

Tre måneder seinere var det ingen forskjell mellom de fire gruppene når det gjaldt smerter og evnen til å bevege nakken. Men det var tendens til at de pasienttene som hadde slitt med plager lengst, hadde best nytte av nåleakupunktur.

Forskerne konkluderer med at akupunktur kan være effektivt på kort sikt. Framtidig forskning må vise hvilket antall behandlinger som gir best resultater, og hvilken annen behandling som bør gis i tillegg. Antall akupunkturbehandlinger i denne studien var begrenset tilfem fordi de tyske forskerne mente at det ville være uetisk å gi uvirksom laserakupunktur noe lenger enn dette. Etter tradisjonell kinesisk medisin burde det vært gitt minst ti akupunkturbehandlinger.

Artikkelen fortsetter under annonsen

En ny placebo eller narre-nål er nå utviklet til bruk i forskning på akupunktur. Da kan man få en bedre sammenligning mellom de som får ekte og uekte akupunkturbehandling, og man kan bedre få vurdert hvor godt akupunktur virker. Lederskribenten i tidsskriftet British Medical Journal mener derfor at vi i tiden framover vil få nye og enda bedre studier. HH, mozon.no 02.07.2001.