Akupunktur erstatter epidural

Færre fødende trenger epiduralbedøvelse hvis de får behandling med akupunktur. Det viser en ny svensk studie. Akupunktur har først og fremst en avslappende virkning.

Færre fødende trenger epiduralbedøvelse hvis de får behandling med akupunktur. Det viser en ny svensk studie. Akupunktur har først og fremst en avslappende virkning.

- Akupunktur bør settes i tidlig fase av fødselen, da gir behandlingen best resultat, sier jordmor Agneta Ramnerö ved sykehuset i Ørebro, Sverige. Sykehuset har utført en studie på akupunktur til fødende.

- Akupunktur kan både virke beroligende og gi smertelindring, sier Ramnerö. På den svenske legekongressen Riksstämman la hun torsdag fram resultatene fra studien, som i alt omfattet 90 kvinner, 45 av dem fikk akupunktur og 45 utgjorde kontrollgruppen. Alle hadde tilgang på annen smertelindring. Blant de som fikk akupunktur, var det bare 12 som ba om og fikk epiduralbedøvelse i tillegg, i kontrollgruppen var tallet 22, nesten dobbelt så mange.

Når kvinnene skulle bedømme fødselssmertene, var det ingen forskjell mellom gruppene. Men de som fikk akupunktur, klarte bedre å slappe av. Ramnerö mener derfor at den avslappende virkningen av akupunktur trolig er viktigst og har bidratt til at flere klarte seg uten epiduralbedøvelse. Men det kan også være at akupunktur hadde en smertelindrende virkning i tillegg. Uansett ser det ut til at akupunktur kan ha en plass ved fødeavdelingene.

Akupunktur gis av jordmoren, man trenger ikke anestesilege. Hele ni av ti fødeavdelinger i Sverige tilbyr akupunktur, i 1998 sa 15 prosent av de fødende ja takk til tilbudet. I Norge er det bare et fåtall sykehus som har et slikt tilbud.

Ørebro-studien skal i følge Ramnerö være den første randomiserte undersøkelsen på akupunktur til fødende. Det innebærer at et tilfeldig utvalg fikk tilbud om akupunktur, og at denne gruppen ble sammenlignet med en tilfeldig kontrollgruppe.

 

Mozon.no, 30.11.2001