Akupunktur effektivt mot ryggplager

Hele fem prosent av den voksne befolkning i Norge oppsøker leger for ryggplager. Ny forskning viser at akupunktur kan ha en langtidseffekt på akutte ryggsmerter og at akupunktur også kan forebygge tilbakefall.

Femten prosent av alle langtidssykemeldinger og ti prosent av alle uførtrygdinger skyldes ryggplager. Ryggplager påfører samfunnet enorme utgifter.

Piller og akupunktur jevngode smertestillere
I en ny norsk studie ble akupunktur og smertestillende medikamenter sammenlignet i behandling av akutte ryggsmerter, såaklt akutt lumbago. Pasientene som ble behandlet med akupunktur, fikk fire akupunkturbehandlinger i løpet av to uker. Pasientene som fikk smertestillende tabletter, brukte dem daglig i ti dager.

Akupunktur hadde like god effekt som smertestillende piller når det gjaldt smerter og stivhet i selve behandlingsperioden. Seks måneder etterpå var også effekten like god. Men pasientene som hadde fått akupunktur, hadde i perioden brukt mindre smertestillende medisiner enn den andre gruppen hadde gjort.

Færre tilbakefall med akupunktur
Akupunkturgruppen rapporterte om færre nye ryggepisoder i løpet av 12 måneders oppfølging. Etter 18 måneders oppfølging var antallet som fikk tilbakefall med ryggsmerter nesten tre ganger høyere i medikamentgruppen enn i akupunkturgruppen. Legene Geir Kittang, Trond Melvær og Anders Bærheim, som står bak undersøkelsen, sier at en slik langtidseffekt av akupunktur også sees ved migrene, annen hodepine og en rekke andre lidelser. I tillegg har ikke akupunktur de bivirkningene som smertestillende medisiner ofte har.

Denne norske studien slutter seg til en rekke andre studier som viser effekt av akupunktur ved akutt lumbago. Kilde: Tidsskrift for Den norske lægeforening

Artikkelen fortsetter under annonsen

 

Tilrettelagt av Silje Stavik mozon.no 23.04.01