Aksjer og fond

Ikke sats mer enn du har råd til å tape.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Er du villig til å risikere litt, bør du vurdere ulike typer fond og aksjer.

Ifølge administrerende direktør i Verdipapirfondenes Forening, Lasse Ruud, har oppgangsperiodene historisk sett vært mye sterkere enn nedgangsperiodene i aksjemarkedet.

- Målt over perioder på mange tiår har den gjennomsnittige årlige avkastning vært høyere enn de beste bankrentene, sier Lasse Ruud.

Investeringsalternativene innen aksjer og fond er svært forskjellige med henblikk på avkastning og risiko. Under følger en kort forklaring av de ulike typene.

Pengemarkedsfond
Fond som investerer i rentebærende papirer med kort bindingstid. Investeringshorisonten bør være fra noen få måneder og til to år. Avkastning de siste to årene har vært om lag 6 prosent.

Obligasjonsfond
Fond som investerer i obligasjoner som har noe lengre bindingstider. Investeringshorisonten bør være fra to til fire år. Avkastning det siste året har vært om lag 7-8 prosent.

Kombinasjonsfond
Fond som investerer i en kombinasjon av aksje-, obligasjons- og pengemarkedsfond. Investeringshorsionten bør avpasses etter hvor store de ulike andelene er.

Aksjefond
Fond som investerer i ett antall børsnoterte selskaper. Investeringshorisonten bør minimum være fem år. Eksperter har tidligere uttalt til DinSide at man kan forvente en avkastning på om lag 10 prosent. Dette gjelder ikke for det siste året, hvor avkastningen for mange fond har vært negativ.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Aksjer
Investeringshorisonten bør være minst like lang som for aksjefond. Avkastningen varierer sterkt, og man må regne med markante svingninger.

Husk alltid at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning.

Du kan lese mer om mulighetene i vår nye serie om fond.