Hva sier ekspertene? <i>Illustrasjon: Per Ervland.</i>
Hva sier ekspertene? Illustrasjon: Per Ervland.Vis mer

Aksjemarkedet i 2007

Skal du la pengene bli i banken i 2007 - eller sette dem i aksjer eller fond? Se hva ekspertene spår.

Gyldne tider

Det har vært gyldne tider på Oslo Børs i 2006. I skrivende stund er indeksen opp mer enn 30 prosent siden 1. januar 2006. De som har investert smart, har nok fått mer enn en akseptabel avkastning.

Men er det for sent å kaste seg på aksjetoget - eller et det fremdeles penger å hente neste år?

Tror på USA

- I 2007 forventer vi at det norske markedet skal opp 5-10 prosent, sier sjefstrateg i Kauphting Bank, Kim Evjenth, og legger til:

- Men på det utenlandske markedet har vi større forventninger, nemlig en oppgang på rundt 10-15 prosent.

Tror du på aksjemarkedet i 2007?

Hvor høy avkastning forventer du i det norske aksjemarkedet? (Avsluttet)
10-15 %(20%) 93
15-20 %(15%) 71
5-10 %(15%) 69
Negativ avkastning(11%) 52
Aner ikke, er totalforvirret(10%) 45
Over 30 %(8%) 37
20-25 %(7%) 34
0-5 %(7%) 33
25-30 %(4%) 18
Null(3%) 13
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Ifølge Evjenth er bakgrunnen for veksten et godt økonomisk klima, gode inntjeningsmuligheter i selskapene, at det nok vil skje flere oppkjøp, og at renten ikke kommer til å stige mer enn at det ikke vil få betydning for investeringslysten.

Hvorfor tror dere da ikke på like stor aksjeavkastning som i inneværende år?

- Det er i hovedsak på grunn av oljeprisen, at den er i ferd med å flate noe ut, sier sjefstrategen.

Er det områder dere tror mer på enn andre, og er det områder man bør holde seg helt unna?

- Vi har stor tro på USA, de har ligget etter en stund, men vår tro på Europa er også relativ god. Det er imidlertid ingen geografiske områder som vi tror vil komme spesielt dårlig ut av 2007, avslutter Kim Evjenth.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tror ikke på USA

Det kan være vanskelig å spå om utviklingen i aksjemarkedet, for selv ekspertene er uenige.

- Vi opererer ikke med konkrete punktanslag, men snakker om under-, normal- og overvekt, som skal angi våre forventninger til markedet og hvor mye aksjer man relativt bør eie, sier porteføljeforvalter i Storebrand Kapitalforvaltning, Olav Chen.

Ifølge Chen skal vi imidlertid ikke forvente like høy avkastning på aksjer, som vi har sett de siste 2-3 årene.

- Vi tror ikke at denne vekstraten vil fortsette. Spesielt i de globale markedene, og særlig i USA, tror vi på lavere vekst i økonomien, så her har vi et moderat undervektsyn. I Norge har vi et normalvektsyn, noe som betyr at vi anbefaler at man fortsetter å eie den mengden aksjer man har fra før. I forhold til markedene i Japan og Europa har vi imidlertid en mer positiv tro til utviklingen, sier Chen.

Prognosene i forhold til USA går altså i hver sin retning, avhengig av om man spør Kauphting eller Storebrand.

Tenk ut av boksen

- Vi gir ikke ut vekstprognoser med fire desimaler, ler investeringsdirektør i WarrenWicklund, Peter Warren.

Tross det er det mulig å få noen ord med på veien i forhold til aksjemarkedet i 2007.

- Vi er positive til inngangen til 2007, men aksjemarkedet er blitt mer komplisert enn det var i starten av 2006, da alt gikk opp. Nå er det slik at man må være flinkere til å velge ut markeder, og innenfor markedene vil også tingene kunne gå hver sin vei. Derfor er det viktig å gjøre hjemmeleksene sine, for å komme godt ut av aksjemarkedet i 2007, sier han, og legger til:

- Jeg har fortsatt tro på at den høyeste avkastningen vil ligge innenfor emerging markets (nye markeder, red.anm.), men også her må man være veldig bevisst på hva man gjør. Russland har vært og er fortsatt bra, forutsatt at oljeprisen holder seg stabilt, Irak er et ”wild card”. Et veldig rikt land, men med dårlig ledelse – det kan nesten ikke bli verre der og således kan dette være meget interessant – først og fremst på gjeldssiden. Men man må gjøre et godt forhåndsarbeid, og tørre å tenke på utsiden av boksen.

Er det noen farer som lurer?

- Ja, både den norske og globale belåningsgraden er høy, folk har generelt mye gjeld. Så om noe går galt, risikerer vi at mange kommer til å selge seg ut av aksjemarkedet og andre investeringer, fordi de ikke har råd til å risikere tapet, avslutter Warren.

Få skyer på himmelen

Nordea har fått utarbeidet rapport over forventningene til aksjemarkedet i Europa i 2007, men rapportene knyttet til Norge og de globale markedene er enda ikke klare.

- Vi har positive forventninger til Europa, og venter en vekst på rundt 12 prosent neste år, sier aksjeanalytiker i Nordea, Jørgen Lande, og legger til:

- Vi venter at industri- og helserelaterte aksjer vil gå bra, og at det vil gå dårligere for aksjer knyttet til forbruk og IT, avslutter han.


Desemberrapporten til Skagenfondene varsler også om fortsatt gode tider.

- Inn i 2007 ser utsiktene bedre ut enn for ett år siden. Den globale veksten er bedre balansert, inflasjonspresset fra stigende råvare- og energipriser er mindre, og konjunkturen ser ut til å ha tålt de stigende styringsrentene gjennom 2006. Kanskje viktigst for investorene er det imidlertid at den globale produktivitetsveksten - nok et år - har gitt både lavere priser og høyere fortjenestevekst enn ventet, er meldingen fra selskapets porteføljeforvaltere.

- Vi ser liten risiko for at dette endrer seg neste år. Da årets drivkraft i aksjemarkedene har vært den meget gode utviklingen i fortjenesten til selskapene, ser vi ikke alt for mange skyer på himmelen når vi nå går inn i et nytt år. Med et stabilt globalt rentemarked i 2007, kan dette bli året da vi får en omvurdering av selskapene. Kurspotensialet er betydelig.

Skagenfondene ønsker imidlertid ikke å tallfeste kursoppgangen spesifikt.

Les mer om aksjer og fond: