S-E-Bankens middelhavsfond har steget over 40% hittil i år!
S-E-Bankens middelhavsfond har steget over 40% hittil i år!Vis mer

Aksjefesten fortsetter - utenfor Norge

Mens mange norske aksjefond er i minus hittil i år, gjør utenlandsfond det til dels fantastisk bra.

Hele 16 internasjonale fond som markedsføres i Norge har hatt en avkastning hittil i år på over 30%. Det beste norske aksjefondet, Vesta Teknologi, har hatt en avkastning på respektable 28.96%, men ellers er det tynt i det norske markedet. En lang rekke fond har tapt penger, mest har de fondene tapt som satser spesielt på shipping.

De beste norske fondene

NavnAvk. hittil i årType
Vesta teknologi28.96Fritt
K-IPA Aksjefond14.83Fritt
Vesta Grønt Norden14.52AMS
Avanse Vekst13.65AMS
Avanse Finans11.56Fritt
Avanse Spar9.94AMS
Storebrand PensjonSpar9.28Fritt
Storebrand BarneSpar9.28Fritt
SKAGEN Vekst9.04AMS
Avanse Industri8.74Fritt
K-Vekst6.81AMS
Postbanken Aksjevekst5.91AMS

Selv om de fleste lister (også i DinSide) skiller mellom AMS-fond og andre fond, er det ikke lenger noen skattemessig forskjell på de to fondstypene. Både AMS-fond og frie fond kan nå brukes som "AMS-fond". Det kan forsåvidt også norske enkeltaksjer.

Legg for øvrig merke til at alle disse 12 fondene, de beste av i alt 82 frie- og AMS-fond, har en avkastning som er langt bedre enn å ha pengene i banken.

Fortsatt vekst i syd

En helt annen historie har de internasjonale aksjefondene å fortelle. Riktignok er det også her fond som har gått på kjempesmeller. Eller hva sier du om S-E-banken S Fjerne Østen som har prestert å tape 57.54 prosent av forvaltningskapitalen hittil i år. Ikke vet vi, men det må representere noe i nærheten av verdensrekord i tap for et aksjefond.

I den andre enden av skalaen er det imidlertid en lang rekke svært hyggelige resultater. At 16 fond (av 59) har over 30 prosent avkastning hittil i år, gjør dette til et meget bra børsår for dem som turte å se ut over vår hjemlige andedam.

Det er fondene som har satset på nordiske aksjer (utenom Norge) og aksjer fra Spania, Frankrike og Italia som har gjort det best.

De beste internasjonale fondene

NavnAvk. hittil i år
S-E-Banken S Middelhav41.71
Handelsbanken Germany41.24 
Carnegie Aksje Norden40.92
Alfred Berg Norden40.21
Industrifinans Ak. Euro39.26
S-E-Banken S Kont. Europa39.00
DnB Europa36.59
Handelsba. Sweden Shares35.69
S-E-Banken S Norden35.55
Gjensidige Norden34.80
Industrifinans Ak. Norden34.69
S-E-Banken Sverige33.79

ECU-drevet i syd

Børsene i Syd-Europa er delvis drevet av innføringen av ECU: For å få være med i ECU-klubben har land som tidligere hadde høy inflasjon vært nødt til å sette på bremsene. Dette har en dobbel effekt på aksjekursene: Alt annet like, øker realinntjeningen i selskapene og derfor verdien av dem når inflasjonen synker. Dessuten er tradisjonell inflasjon en form for beskatning: Staten bruker mer penger enn den tjener og finansierer differansen ved å trykke penger. Det gjør at publikums og næringslivets formue faller i verdi. Altså egentlig en skatt.

Når inflasjonen faller, betyr det reelt mindre skatt. Det gjør også bedriftene mer verdt.

Mer å gå på?

På grunn av en del kompliserte psykologiske effekter svinger gjerne børsene noe mer enn den underliggende inntjeningen i de børsnoterte selskapene. Børsene i Syd-Europa og i Sverige og Finland har steget kraftig hittil i år. Nå møter internasjonal økonomi kanskje veggen på noen felter. Selv om alle bedyrer at deres selskap er ytterst lite berørt av det som skjer i Øst-Asia, kan nedgangen her likevel utløse en større børsnedgang særlig i USA. (Næringslivet i USA og Europa var nok langt mindre berørt av Saddam Husseins invasjon i Kuwait i 1991, men den utløste likevel enorme verdifall på børsene).

Vi tror likevel at denne gangen er fremgangen i europeisk økonomi så sterk at det asiatiske krakket ikke vil klare å snu stemningen. Oppgangen vil antakelig avle ny oppgang enda noen måneder.

I Norge er det omvendt: Vi er kommet mye lenger i konjunktursyklusen og har definitivt rundet toppen for denne gangen.

Data: Oslo børsinformasjon