Agresso

Agresso utvikler og selger programmoduler innen regnskapsføring, økonomistyring, prosjektkontroll, logistikk samt lønn- og personadministrasjon for norske bedrifter

Profil: En jobb i Agresso innebærer: Store endringer, mye skjer i høyt tempo. Dette preger oppbyggingen av organisasjonen. Vekt på entusiasme og resultater.

Arbeidstid: Følger Arbeidsmiljøloven og har flexitid. Men de ansatte har stor grad av frihet, og firmaet kontrollerer ikke når de jobber. "Poenget er at jobben blir gjort"

Permisjonsordninger: Ingen standardordninger, individuelle løsninger etter behov og ønsker. Avtales med nærmeste leder. Ved svangerskap betaler bedriften mer enn det offentliges sats på 6 x G, slik at de som tjener mye ikke skal tape på det.

Ferie: 5 uker.

Lønn: Individuelle lønnsavtaler, ellers provisjonsbaserte lønnsordninger for flesteparten av de ansatte. Også opsjoner.

Arbeidsdeling: Prosjektorientert, ikke hierarkisk, men ofte på tvers av organisasjonen.

Hjemmearbeid: Ja, med bærbare PCer. "Men også viktig å være i et kreativt miljø".

Frynsegoder: Ses på som en del av lønnen: Bilordninger, mobiltelefon og PC.

Kontororganisering: Relativt tradisjonelt, men "noe vi jobber med".

Pensjonsordninger: Kollektiv pensjonsordning.

Kontraktsvilkår: Seks måneders prøvetid. Normal oppsigelsestid er tre måneder. Andre frister kan avtales innenfor Arbeidsmiljøloven. "Karantene ved oppsigelse har forekommet"

Fagorganisering: Ingen av de ansatte er organisert.