Ærlige kunder taper

Selv om du etter beste evne prøver å være forsikringsselskapenes drømmekunde, kan det bli du som får svi. Stivbent tolkning av forsikringsvilkårenes ordlyd kan gi deg uriktige avslag på utbetaling.

Når du skal ut i markedet og kjøpe forsikring er det flere ting som er viktig.

Mange konsentrerer seg i første omgang om prisen. Hva er det egentlig vi må betale?

Ulempen er at prisen alene ofte ikke forteller deg noe om forsikringens verdi ved en eventuell skade. Som for eksempel hvilke skader som erstattes og erstatningens størrelse. I følge Storebrands glinsende brosjyrer er det i første rekke:

"Tilgjengelighet, service og rask saksbehandling som teller den dagen uhellet er ute. Og sist, men ikke minst - hvor stor del av skaden du må betale selv".

Vi kunne ikke sagt det bedre selv. Dessverre er det ikke alltid like lett i praksis, noe følgende historie illustrerer til fulle.

Det er ikke så lett...

En av våre lesere skulle på ferie. Fast bestemt på å følge forsikringsselskapenes gode råd var han derfor ekstra påpasselig med å fjerne frontpanelet på bilens stereoanlegg. Frontpanelet ble behørig plassert i kofferten og alt virket såre vel.

Vel framme på reisemålet ble leiebil hentet, og bagasjen plassert i bagasjerommet. Dessverre skjedde det som ikke skulle skje. Det ble innbrudd i leiebilen, og bagasjen ble stjålet.

Ja ja, jeg har i hvert fall forsikringen i orden tenkte vår mann. Men så enkelt var det ikke...

Artikkelen fortsetter under annonsen

Beklager

Vel tilbake i hjemlandet fikk nemlig vår leser avslag på å få dekket tapet av frontpanelet gjennom sin reiseforsikring i Europeiske.

Europeiske viste nemlig til sine forsikringsvilkår, som sier at "Motorkjøretøy med tilbehør" ikke dekkes. Frontdekselet på bilstereoen din er altså biltilbehør, og faller derfor utenfor reiseforsikringen.

Hva med bilforsikringen

Prisen på et nytt frontdeksel til bilstereoen lå på rundt 1500 kroner. Vår leser kunne fått dette dekket på sin bilforsikring, men da ville uansett bilforsikringens egenandel vært høyere enn frontpanelets verdi. Han valgte derfor å dekke tapet av egen lomme.

Forsikringsselskapene biter seg selv i baken

Resultatet gikk altså forsikringsselskapets vei i første omgang, det er imidlertid ikke sikkert at de har noen grunn til å smile på sikt. Ved å kjøre en "hard" linje og kun vurdere forsikringstilfellet opp mot ordlyden i vilkårene, vil de også risikere å tape de beste kundene.

Det er jo unektelig noe som skurrer når de som følger bransjens råd om å fjerne stereoanleggets frontpanel, for å hindre bilinnbrudd, blir møtt med avslag.

Står du på en flyplass må du jo nødvendigvis ta med deg dekselet, og etter vår oppfatning bør frontpanelet da ikke klassifiseres som "biltilbehør", men anses som "bagasje".

Vi tok derfor kontakt med Europeiske for å få deres versjon av saken. Resultatet kan du lese ved å trykke på lenken øverst til høyre i artikkelen.