Advarsler på potenspiller

Det amerikanske legemiddelverket vil sette advarsler mot blindhet på potenspillene. De er imidlertid usikre på om det er en reell risiko.

Det er potenspillene Viagra, Cialis og Levitra som den amerikanske Food and Drug Administration (FDA) nå vil utstyre med en ekstra advarsel.

I følge tidligere undersøkelser risikerer brukere av pillene plutselig synstap eller blindhet. Men legemiddelverket er usikre på om det faktisk er pillene som er skyld i blindheten. De vil nå gjøre nærmere undersøkelser for å finne ut hvilke bivirkninger potenspillene gir.

- Det er ikke mulig å avgjøre hvorvidt disse pillene for ereksjonssvikt er grunnen, eller om andre helsetilstander utløser NAION hos menn, sier FDAs representant i følge MSNBC.com.

Man tror at plutselig synstap oppstår når blodstrømmen til den optiske nerven blir blokkert. Denne lidelsen kalles NAION eller ikke-arteritisk ischemisk optisk nevropati.

NAION regnes som en av de vanligste grunnene til plutselig synstap hos eldre. Diabetes og hjertelidelser regnes som store risikofaktorer for lidelsen. Disse sykdommene er også hovedgrunnene til impotens. Andre risikofaktorer for NAION er å være over 50 år, ha høyt blodtrykk, høyt kolesterol og røyking.

Dersom man opplever plutselig synstap på et eller begge øynene, bør man slutte å ta pillene og kontakte lege.

Mozon.26.07.2005