Advarsel til trofaste - pass på!

Norske banker mener selv de tar vare på trofaste kunder. Men med unntak av BN Bank, er det ingen banker som aktivt belønner kundelojalitet.

Advarsel til trofaste - pass på!

  1. DinSides banksjekk - får du det du fortjener?

Mange banker sier de tar vare på trofaste kunder. Men ingen av dem, med unntak av BN Bank, kan dokumentere hvordan.

DnB, Kreditkassen og flere andre banker snakker varmt om sine kundeprogrammer.

Binder deg

Det er riktig at bankenes programkunder får bedre betingelser på en lang rekke tjenester, blant annet lavere lånerente, enn øvrige kunder. Bare synd at kriteriene for å bli programkunder overhodet ikke har noe med din fartstid i banken å gjøre.

Tvert i mot er kundeprogrammene en smart og lønnsom måte å binde deg til banken på. Gjennom å tilby deg spanske kokebøker og teaterbilletter i Bergen - får du en følelse av å bli verdsatt og tanken på å bytte bank blir fjernere.

Skjønn

DnB og Kreditkassen sier til DinSide at noen av programmene uten tvil belønner lojale kunder. DnB sier at lang fartstid i banken er ett av kriteriene for å bli Saga-kunde, Kreditkassen sier det samme om sitt Pluss-program.

Ingen av dem kan si noe om hvor lang fartstid som trengs. Det hele er en skjønnsmessig vurdering må vite.

Vi for vår del tviler sterkt på at kunder med tilstrekkelig inntekt, formue, god betalingshistorikk og nok lånebehov, ikke får tilbud om DnBs eller Kreditkassens programmer.

Nye kunder får beste betingelser

- Konkurransesituasjonen blant norske banker er såpass hard at nye kunder som regel oppnår bankens beste betingelser fra dag én, opplyser informasjonsdirektør Sparebanken NOR, Eivind Grønstad, overfor DinSide.

I spesielle tilfeller kan lang lojalitet være et pluss.

- Dersom en kunde har havnet i en uforutsett situasjon, og trenger ekstra lån eller kreditt, kan kundens lojalitet over tid gjøre banken mer velvillig, sier han.

Kan slå begge veier

- Dersom kunden har en dårlig betalingshistorikk i banken kan kundens fartstid faktisk slå ut andre veien, innrømmer Grønstad.

BN Bank gir lavere rente til kunder som forblir i banken. Vis mer

BN Bank og Storebrand Bank

BN Bank er den eneste banken DinSide kjenner til som helt konkret belønner trofaste kunder.

- For fire år siden innførte vi en trappetrinnsrente på boliglån der vi reduserer lånerenten med 0,05 prosentpoeng hvert år i fire år. Kunder som tok boliglån hos oss på over 800.000 kroner i 1996 vil fra nyttår ha en nominell rente på 6,45 prosent, opplyser markedssjef Erlend Drilsvik, til DinSide.

Storebrand Bank er har også et system som i hvert fall sikrer at gamle kunder ikke kommer dårligere ut enn nye kunder når detgjelder betingelser på boliglån.

- Vi garanterer våre bankkunder at alle behandles likt ved rentenedsettelser - noe som slett ikke er tilfelle for alle banker. Vi justerer vi automatisk betingelsene for boliglån. Når lån som er tegnet innenfor 80 prosent av boligens verdi når 60 prosent justerer vi automatisk ned renten. I flere banker må eksisterende kunder passe på dette selv, sier Trygve Heggelund Hansen i Storebrand Bank til DinSide.