Advarer mot urtemedisin under graviditet

Mer enn en av tre gravide Oslo-kvinner bruker urtemedisiner. Overlege Gro Nylander advarer om at dette er ikke helt ufarlig. Ginseng kan for eksempel gi hårete, hjertesyke barn. Noen urter kan gi abort.

Advarer mot urtemedisin under graviditet

Mer enn en av tre gravide Oslo-kvinner bruker urtemedisiner. Overlege Gro Nylander advarer om at dette er ikke helt ufarlig. Ginseng kan for eksempel gi hårete, hjertesyke barn. Noen urter kan gi abort.

Av dr Gro Nylander

Alle gravide er kjent med at de skal være forsiktig med medikamenter i svangerskapet. Mange tror imidlertid at det er helt trygt å bruke naturmedisiner, og er ikke klar over at også slike kan ha skumle bivirkninger. Generelt er det slik at alt som har en ønsket virkning, som regel også har noen uønskede.

Farmakologen Hedvig Nordeng og hennes medarbeidere har påvist at over 1/3 av gravide i Oslo bruker urtemedisin, og at de fleste tror at det er ufarlig. Det er det ikke. En del urter virker sammentrekkende på livmoren og kan føre til abort eller prematur fødsel.

Ginseng kan gi hårete, hjertesyke barn

Hedvig Nordeng forteller om et par publiserte tilfeller av bivirkninger ved bruk av ginseng. Disse rapportene viser at gin-seng i graviditeten kan gi maskuliniserte, hårete eller hjertesyke barn.

Det er rapportert ett tilfelle hvor mor brukte ginseng i store doser gjennom hele svangerskapet, og hvor guttebarnet ble født med kraftig kjønnsbehåring, rikelig hår i ansiktet og svulne, røde brystvorter. Andre årsaker til symptomene enn mors ginsengbruk ble utelukket.
(Referanse: Koren G. Randor S. Martin S. Danneman D. Maternal ginseng use associated with neonatal androgenization. JAMA. 264(22):2866, 1990).

Hjertesykdom

I to tilfeller er det rapportert om nyfødte som utviklet hjertesykdom pga. mødrenes bruk av en annen type ginseng (blue cohosh eller caulophyllum thalictroides) i graviditeten. Det ene barnet utviklet hjertesvikt slik at hjertet ikke klarte pumpejobben og blodet stuvet seg opp i lungene. ( Referanse: Jones TK. Lawson BM. Profound neonatal congestive heart failure caused by maternal consumption of blue cohosh herbal medication. Journal of Pediatrics. 132:550-2, 1998 ).
Det andre barnet ble født etter at mor hadde brukt dette midlet for å få rier. Det ble født med et ferskt hjerteinfarkt, gikk i sjokk , utviklet en alvorlig hjertesvikt og var kritisk sykt i ukevis før det gradvis kom seg. (Referanse: Wright IM. Neonatal effects of maternal consumption of blue cohosh. J Pediatr. 1998 Mar;132).

11.09.2001, mozon.no