Advarer mot operasjon

Danske eksperter advarer kirurger mot å operere pasienter med alvorlige søvnproblemer. - Ingen vitenskapelig dokumentasjon på at det virker, sier de.

Til tross for en rekke vitenskapelige undersøkelser finnes det ingen dokumentasjon på at større operasjoner i munnhulen har noen effekt på søvnsykdommen obstruktiv søvnapné.

Samtidig kan operasjonen gi alvorlige bivirkninger, skriver den danske helseportalen, Mad og Sunhed.

Sykdommen kjennetegnes ved gjentatte pustestopp eller nedsatt luftstrøm uten fullstendig pustestopp under søvn, ofte ledsaget av høy og intens snorking. I følge NRK har mellom 2 og 4 prosent av den voksne befolkningen obstruktiv søvnapné. Tilstanden kan ramme alle, men den er mest vanlig blant overvektige, middelaldrende menn.

Tenåringsjenter sliter også med søvnen

Overlege Poul Jennum ved Center for Søvnforstyrrelser i Danmark har ledet et dansk prosjekt på behandling av søvnapné. Han understreker at det er enighet blant de kirurgiske spesialistene i prosjektgruppen å fraråde operasjon som førstevalg ved behandling av sykdommen.

- Operasjon har bivirkninger, blant annet i form av talebesvær. Samtidig peker de fleste undersøkelser på at en operasjon enten har en meget beskjeden eller ingen effekt på obstruktiv søvnapné. Selv om pasienten slutter å snorke, er det ikke sikkert at selve problemet forsvinner, sier han.

Jennum og de andre forskerne har foretatt undersøkelser ved sykehus som har undersøkt og behandlet pasienter med søvnsykdommen.

Operasjon uten diagnose
I følge rapporten som forskerne har utarbeidet fikk 3000 dansker stilt diagnosen søvnapné i 2003. 226 hadde et kirurgisk inngrep. Mellom 20 og 100 prosent av de 226 pasientene ble operert uten å ha blitt utredet.

- Vi kan ikke si dette helt presist, men tallene tyder på at halvparten av pasientene som er operert, verken har blitt undersøkt eller fått stilt en diagnose i forkant. Operasjonen er sannsynligvis foretatt på bakgrunn av pasientenes uttalelser, sier Jennum og legger til at et enda større problem er at pasientene ikke har blitt undersøkt etter operasjonen, for det er langt fra sikkert at de har hjulpet.

Jennum understreker likevel at resultatene hans ikke skal brukes til å slå kirurgene i hodet med, men at de skal bidra til å øke kvaliteten på arbeidet som gjøres.

- Rapporten bør først og fremst brukes til å få etablert en landsdekkende kvalitetsdatabase, og dessuten er det nødvendig å få bedre oversikt over hvordan de forskjellige pasientgruppene behandles, sier han.

Kan behandles
Det er flere måter å behandle søvnapné på. I første omgang kan tilstanden muligens bedres med enkle tiltak, som for eksempel regelmessige søvnvaner, mosjon og eventuelt vektreduksjon. Sovemidler, store kveldsmåltider og alkohol bør unngåes, i følge Foreningen for søvnsykdommer.

De anbefaler også å ligge på siden, og ikke på ryggen, og i tillegg unngå å bøye hodet fremover.

Mange behandles med en såkalt CPAP (Continuous Positive Airway Pressure). Da spennes en maske fast over nesen, som mottar en jevn luftstrøm fra en liten maskin. Dette hindrer at de øvre luftveiene klapper sammen og gir et lite overtrykk i svelget.

Sover du dårlig? Her er 10 tips for bedre søvn!

 

Mozon.no, 08.06.06