Advarer mot knuste piller

Vær forsiktig med å knuse tabletter. Det kan gi alvorlige bivirkninger.

Mange sliter med å svelge hele tabletter, og velger derfor å knuse tablettene. Dette kan føre til alvorlige bivirkninger.

Utløses for fort
Tabletter er ofte satt sammen på en spesifikk måte som påvirker hvordan de slippes ut i kroppen, skriver BBC News.

For eksempel er noen medisiner satt sammen slik at du bare trenger å ta én tablett om dagen, og ikke flere per dag. Da er tabletten satt sammen på en måte som gjør at den utløses langsomt.

Ved å knuse den, kan systemet komme ut av balanse. Blant annet kan medisinen utløses for fort og gi skadelige bivirkninger.

Så mye som 60 prosent av eldre kan ha problemer med å svelge tabletter. Tidligere forskning har vist at 80 prosent av britiske sykepleiere på eldrehjem knuser tablettene for å hjelpe pasientene.

Varierer
- Det varierer fra tablett til tablett om de egner seg for knusing. En del tabletter er laget slik at de ikke skal knuses, sier Siri B. Haugedal, avdelingsleder ved Sykehusapoteket i Trondheim.

For personer som har problemer med å svelge hele tabletter, finnes det andre alternativer. Medisin i flytende form og stikkpiller er blant alternativene.

- De må finne frem til det som måtte passe. Vi forutsetter at legen er klar over hva personen trenger når det skrives ut resept, sier Haugedal.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Avslørte farlige piller.

Må få tillatelse fra lege
Ifølge et skriv fra Sykehusapoteket i Trondheim, faller knusing av tabletter og åpning av kapsler generelt utenfor markedsføringstillatelsen til legemidlet. Leger kan imidlertid gi tillatelse til knusing av tabletter.

Sykehusapoteket skriver at før du knuser tabletter, må du undersøke om det finnes en annen legemiddelform du kan bruke.

Vanlige tabletter uten overtrekk kan knuses. Tabletter med overtrekk har ofte et lag som kamuflerer smaken. Knuses disse vil en vond smak kunne skape ubehag.

Disse bør ikke knuses:
Blant tablettene som ikke bør knuses, er brystkreftlegemidlet tamoxifen, morfin og angina- og blodtrykkmedisinen Nifedipine, skriver BBC News.

Hvis tamoxifen knuses, kan personen som knuser den puste inn medisinen. Dette er spesielt farlig hvis personen er gravid. Tidligere var tamoxifen det vanligste ledemidlet mot brystkreft i Norge, men den har nå fått konkurranse i andre medisiner.

Knuses morfin, vil den utløses i kroppen altfor fort. Morfin brukes mest på sykehus i Norge. På grunn av fare for avhengighet, brukes det i liten grad.

Nifedipine kan skape tretthet, hodepine og økt risiko for slag og hjerteinfarkt hvis den knuses.

Andre tabletter som ikke bør knuses, er enterotabletter og enterokapsler. Disse er laget for å motstå det sure miljøet i magen. Depottabletter og depotkapsler, som skal frigjøres over en lang periode, skal heller ikke knuses. Cytotoksiske legemidler (cytostatika) og hormoner kan være skadelige for personen som håndterer legemidlet.

Les også: Kast de farlige pillene.

 

Mozon.no, 27.10.2006