Advarer mot feriefyll

Sol, sommer og ferie blir for noen starten på alvorlige alkoholproblemer. Er du i faresonen?

Lyse sommernetter og lang ferie er ikke bare positivt for oss nordboere.

For noen mennesker blir sommerferien starten på et alkoholforbruk som de ikke kommer ut av når hverdagen begynner igjen. Nå advarer ekspertene mot utviklingen.

Ingen hvite dager
- Det er helt tydelig at vi får flere henvendelser når sommerferien er ferdig i august. Da snakker vi med mange pårørende som synes at alkoholbruken til et familiemedlem har blitt problematisk, så det kan se ut som om det er mulig å rekreere seg inn i et alkoholproblem, sier fagsjef Frid Hansen ved Borgestadklinikken.

Hun forteller at feriefylla delvis kan forklares ved at mange av de naturlige hvite dagene i arbeidsuken forsvinner. Da blir det lettere å drikke både oftere og mer av gangen.

Behandlingssenteret med base i Skien arbeider med flere former for rusavhengighet og har egne tilbud til pårørende og barn av rusmisbrukere. Derfor ser Hansen også tydelig hvordan alkoholbruken i sommerferien kan være en tøff belastning for mange barn.

- Ingen privatsak
- I stedet for å være en lykkelig tid, er sommerferien ofte en periode som er full av bekymring for mange barn med foreldre som drikker for mye. Barna ser at de voksne forandrer seg, og det trygge blir utrygt.

- Vi trenger et bevisst forhold til vårt eget alkoholbruk. Da er utfordringen å våge å speile sitt eget alkoholforbruk i barnas øyne. Derfor bør du stille deg spørsmålet: Når blir min hygge til andres plage?

- Det å være menneske er ingen privatsak. Mange kan nok få seg en overraskelse når de tar inn over seg hvordan barn og familie opplever alkoholbruken i sommerferien, mener Hansen.

Øl og sol
Norske forskere kan vise til få undersøkelser som skiller mellom alkoholbruken i sommerferien i forhold til resten av året. Men det er ingen tvil om at det totale forbruket av alkohol skyter i været når det blir sol og ferietid i nord. Dette inntrykket bekreftes også av svenske forskere.

- Alkoholkonsumet i Sverige har økt dramatisk siden midten av 1990-tallet. Det er først og fremst flere situasjoner med alkohol som trekker opp det totale forbruket, selv om mønsteret med helgefylla fortsatt er tydelig.

- Forbruket viser også tydelige sesongvariasjoner og er aller høyest om sommeren, skriver det svenske folkehelseinstituttet på sine informasjonssider.

Er du avhengig?
Et av problemene med avhengighet til alkohol er at det kan være vanskelig å se forskjellen på vanlig forbruk og skadelig avhengighet. Er det greit å drikke noen pils hver dag? Eller hva med den som går på fylla flere dager av gangen og så holder seg edru i flere dager etterpå?

Rusklinikken Blå Kors Senter bruker en sjekkliste fra Verdens Helseorganisasjon for typiske signaler ved avhengighet til rusmidler.

Ta testen her. Har du et alkoholproblem?

 

Mozon.no, 03.07.2006