Advarer mot farlig myggspray

Varme sommerkvelder er høysesong for stikkende mygg. Men noen typer myggspray kan være svært skadelige for barn.

Vanlige myggmidler kan være skadelige for små barn. Det er advarselen fra Statens forurensningstilsyn (SFT) som advarer alle foreldre mot uforsiktig bruk av myggmidler som inneholder stoffet DEET.

- I Norge er det forbudt å selge insektmidler med mer enn 20 prosent DEET. Stoffet kan gi helseskader hos barn. Myggmidlene som inneholder DEET, skal merkes med: "Må ikke brukes på barn under 3 år, og brukes med forsiktighet på større barn", skriver SFT i en advarsel.

Les også: Slik holder du myggen unna

Alvorlige nerveskader
Bruken av DEET i norske myggmidler ble strengere regulert fra 2005. Det er nå forbudt å importere eller selge myggmidler som inneholder mer enn 20 prosent av insektgiften. I tillegg skal myggmidlene merkes med advarselen fra SFT.

Årsaken til bekymringene til SFT er at DEET kan være giftig i høye konsentrasjoner og gi alvorlige skader ved overdreven bruk. Skadene som kan oppstå inkluderer hudirritasjoner, kramper, skader på nervesystemet og i noen tilfeller dødsfall.

Unngå hendene
For å redusere risikoen for skader hos barn, bør voksne hjelpe til med å påføre myggmiddelet på barna. Her er forsiktighetsrådene fra SFT:

- Barn under tre år skal ikke påføres DEET-holdige produkter. På større barn kan man bruke produkter med lave konsentrasjoner av DEET.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- For lettere å begrense mengden av midlet som påføres barn bør en voksen ta litt av midlet i hånden først og deretter smøre det på de bare hudområdene på barnet.

- Barns hender bør ikke behandles, da de kan putte fingrene i munnen og få i seg stoffet på den måten, eller klø seg i øynene og få irritasjon i øynene.

- Påføring på klær - og ikke direkte på huden - gir god beskyttelse.

- Kontakt lege eller Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 ved alvorlige reaksjoner.

- Dersom det skulle oppstå mindre tegn til reaksjon, bør områder der DEET er påført vaskes.

- Det er tilstrekkelig md opp til 20 prosent DEET i insektmidler. I områder med malaria kan det være behov for noe hyppigere påføringer.

- Unngå kontakt med øyne eller å innånde stoffet for eksempel ved bruk av spray.

- Vask huden med såpe når beskyttelse ikke lengre er påkrevet.

(Kilde: Statens forurensningstilsyn)

 

Mozon.no, 12.08.2006