Advarer mot ADHD-medisiner

Flere ADHD-medisiner kan føre til psykiske sykdommer, hjerteproblemer og død. Nå innfører amerikanske helsemyndigheter en advarsel på medisinene.

Medisinene det gjelder er vanlige medikamenter i bruk mot ADHD, som Ritalin, Strattera og Concerta.

Legemiddelprodusentene har lenge hatt kunnskap om og advart mot at legemidlene kan ha bivirkninger. Men nå mener utenforstående eksperter at bivirkningene kan være så alvorlige at forbrukerne bør advares.

Det amerikanske legemiddelverket (FDA) har derfor stilt krav om at pillene skal utstyres med en advarsel om bivirkninger som alvorlige hjerteproblemer og plutselig død. Advarselen skal settes i en "sort boks" som er den strengeste typen advarsel for amerikanske legemidler.

Advart i Norge
Det norske legemiddelverket sendte i februar ut en melding om at de følger disse bivirkningene nøye. Siden 2003 kjenner Legemiddelverket til 12 tilfeller av komplikasjoner med hjertesykdommer på grunn av disse medisinene. To av tilfellene er alvorlige episoder med hjertestans.

- Flere av sykehusene og klinikkene har laget egne retningslinjer for å motvirke alvorlige bivirkninger. Vi er veldig oppmerksom på disse problemene og jeg tror våre spesialister også er det.

- Fordi disse legemidlene blir tatt i bruk etter at pasienten har vært hos spesialist, og i samarbeid mellom allmennlege og spesialist, så føler vi at situasjonen i Norge er rimelig trygg. Vi synes det er veldig viktig at legene melder fra om alle hjerte/kar-bivirkninger som skyldes disse legemidlene. Det er veldig viktig for oss å få oversikt over hvor stort dette problemet kan være, sier Steinar Madsen i Statens Legemiddelverk til VG.

Les også: Naturlig effekt mot ADHD

 

Mozon.no, 24.08.2006