Advarer gravide mot naturmedisin

Mange gravide kvinner bruker naturmedisiner som kan være skadelige for barnet. Norske forskere advarer nå mot urtemedisinene.

I går fortalte Mozon om en advarsel fra WHO om omfattende bruk av naturmedisiner sammen med andre medkamenter. Problemet er at de naturlige medisinene kan inneholde virkestoffer som sammen med andre medisiner utgjør en alvorlig helserisiko.

LES SAKEN HER

Advarer gravide
Norske forskere går nå ut med en liknende advarsel rettet spesielt mot gravide kvinner. En undersøkelse av 400 norske kvinner rett etter fødselen viste at en av tre hadde brukt naturmidler under svangerskapet. Av disse hadde 40 prosent brukt midler som kan være skadelige for fosteret.

- Vi ble veldig overrasket over at så mange gravide bruker naturpreparater. De høye tallene står i kontrast til hvor lite vi vet om sikkerhet og effekt. Sannsynligvis tror kvinnene at risikoen for å skade fosteret er mindre når de tar slike midler, sammenlignet med medikamenter, sier farmasøyt og doktorgradsstipendiat Hedvig Nordeng ved Universitetet i Oslo til Dagens Medisin.

- Fra tidligere vet vi at mange gravide er redde for å bruke medikamenter under svangerskapet. I tillegg er det nok mange gravide som bruker naturpreparater mot mindre plager de ikke føler det er nødvendig å bruke legemidler mot, mener Nordeng.

Ginseng og bringebær
Blant produktene som frarådes for gravide finnes blant annet ginseng og forskjellige kinesiske urteblandinger som brukes til te. Gingko biloba og Johannesurt kan også ha effekter som er skadelige for mor eller barn.

Forskerne advarer også mot bruk av bringebærblader som mange mener kan gi en lettere fødsel. Bladene påvirker livmoren og bør derfor ikke brukes tidlig i svangerskapet eller av kvinner som har vært gjennom en abort.

Etterlyser bedre leger
Turid Backer ved Bransjerådet for Naturmidler mener at både pasient og lege har et ansvar for å unngå risikabel bruk av naturlegemidler. Hun frykter at mange legers dype skepsis til alternativ medisin står i veien for god og riktig informasjon.

- Vi oppfordrer til samarbeid mellom den alternative bransjen og leger som arbeider med konvensjonell medisin. Men et problem er at mange leger er så kritiske til alternativ medisin at pasienten ikke tør å si ifra. Om vanlige leger stiller seg litt mer åpne for alternativ medisin vil pasienten lettere fortelle om hva de bruker uten å være redd for å bli betraktet som naiv og mindre opplyst, sier Backer til Mozon.

Hedvig Nordeng er enig i at legene bør være mer oppmerksomme på bruk av alternativ medisin. Hun tror norske leger bare i liten grad kjenner til pasientenes bruk av naturmidler.

- De gravide opplyser ikke selv om dette, og legene lar være å spørre fordi de ikke tenker på at naturmidler inneholder farmakologisk aktive stoffer, forteller Nordeng.

Den norske undersøkelsen publiseres i neste nummer av fagtidsskriftet Pharmacoepidemiology and Drug Safety.

Mozon 25.06.2004