Adm gebyr Lånekassen

Stortinget ber om at departementet kommer med sitt synSist var det Lånekasen styrelsem som kom med forslaget