Adam og Evas Inntekter av barn

Adam og Evas inntekter av barna
 år 2000år 2001
Foreldrefradrag (28% av 30.000)8.4008.400
Forsørgerfradrag (2 X 1820)3.6400
Barnetrygd19.89623.328
Småbarnstillegg7.8847.884
Kontantstøtte Kain33.00033.000
Sum inntekter72.82072.612
Alle tall er etter skatt