Synes du at du betaler mye skatt? Nå er snittallene for 2010 regnet ut. Foto: Per Ervland
Synes du at du betaler mye skatt? Nå er snittallene for 2010 regnet ut. Foto: Per ErvlandVis mer

86.300,- i utlignet skatt

Dette er snittet per skattebetaler etter oppgjøret i juni.

Ikke alle har fått skatteoppgjøret, men tallene for de som fikk oppgjøret i juni, ligger klare hos Statistisk sentralbyrå (SSB). De viser at hver nordmann i snitt fikk utlignet 86.300 kroner i skatt for 2010.

De fleste lønnstakere og pensjonister fikk skatteoppgjøret i juni, nærmere bestemt 2.645.000 nordmenn. Omtrent 2,3 millioner av disse hadde personinntekt fra lønn. Gjennomsnittet var på 315.000 kroner.

Merk at tallene er foreløpige og kan endre seg noe når alle skatteoppgjørene er unnagjort.

Betaler du for mye skatt?

Nær 2,2 millioner personer hadde innbetalt for mye skatt, penger de selvsagt får tilbake fra skattekontoret.

Nordmenn betalte 86.300,- i snitt i skatt i 2010

Ble du overrasket over dette tallet? (Avsluttet)
Ja, det er mindre enn jeg trodde.(71%)
Nei, det var som forventet.(18%)
Ja, det er mer enn jeg trodde.(10%)
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Mens en del nordmenn vil ha restskatt og betaler innen fristen 31. mai, så tyder tallene på at de fleste foretrekker å få penger tilbake fra Skatteetaten.

Enten du tilhører den ene eller andre gruppen, bør du sjekke om du betaler riktig skatt i inneværende år: DIN SKATT 2011

Kalkulatoren over gir deg svaret på kort tid. Dermed har du også muligheten til å justere skattetrekket ditt hvis du vil ha mer eller mindre tilbake sommeren 2012.

Slik gjør du

Har du mistanke om at du betaler for lite skatt, kan du henvende deg til arbeidsgiver og be dem øke forskuddstrekket hver måned. Du trenger ikke levere nytt skattekort for dette.

Mener du at du skal betale mindre skatt enn det du blir trukket hver måned, søker du om et nytt skattekort hos Skatteetaten. Dette må leveres arbeidsgiver før de har lov til å trekke deg mindre.