81 millioner i tilskudd til miljøvarme

Enova gir 81 millioner i støtte til utbygging av miljøvennlig varme.

I vinter ga Enova i underkant av 50 millioner kroner i støtte til husholdninger som ville installere pelletskamin. I år er det fjernvarme som skal hjelpes.

DinSide Økonomi:
Alt om strøm

En halv milliard

81 millioner kroner gis i tilskudd til utbygging av fjernvarme som baserer seg på bioenergi som energikilde, samt utbygging av pelletsanlegg, varmepumpeanlegg, flisterminaler og biogass.

Totalt anslår Enova at dette vil kunne bidra til investeringer på totalt 507,5 millioner kroner, og at det totalt vil kunne dekke varmebehovet i omtrent 30.000 boliger.

- Dette er et betydelig bidrag til miljøvennlig energiproduksjon, sier avdelingsdirektør for energiproduksjon i Enova, Ingunn Ettestøl i en pressemelding.

Små og mellomstore byer

Hittil i år har Enova gitt støtte til 25 prosjekter, hvorav ni er bygging av ny fjernvarme og seks utvidelse av eksisterende fjernvarmeanlegg.

Alle disse er i små eller mellomstore byer, noe som har vært en bevisst prioritering. Blant de heldige byene finner vi Alta, Bodø, Molde, Namsos og Sarpsborg.

Innenfor offentlig sektor er det økende interesse for konvertering fra olje/elektrisitet til biobrensel til oppvarming i skoler, sykehjem og andre institusjoner.

- Kommunene spiller en viktig rolle, og kan gjennom å sørge for å få etablert lokale klima- og energiplaner kartlegge varmebehovet lokalt, sier administrerende direktør i Enova, Eli Arnstad.