Stilltiende samtykke kan bidra til at du går glipp av flere tusen kroner.  Foto: Per Ervland
Stilltiende samtykke kan bidra til at du går glipp av flere tusen kroner. Foto: Per ErvlandVis mer

70 prosent valgte feil skatteklasse

Oppsiktsvekkende tall viser at vi går glipp av store summer.

Det er Skatt Øst som nå går ut og advarer mot mange feil i selvangivelsene. Det er du selv som må sørge for at du er lignet i riktig skatteklasse. Kontroll av ligningen til skatteytere som skulle hatt skatteklasse 2 på selvangivelsen, viste at nesten 70 prosent ikke hadde krevd dette.

Dette betyr at mange skatteytere går glipp av mange tusen kroner. Kan du lignes i skatteklasse 2, vil du kunne komme 11.424 kroner bedre ut enn om du lignes i skatteklasse 1.

Dette fordi personfradraget økes fra 40.800 kroner til 81.600 kroner dersom du skal lignes i klasse 2. For 2010 er personfradraget økt til 84.420 kroner for skatteklasse 2.

Hva er personfradrag? Les dette

Er du enslig forsørger, kan du lignes i skatteklasse 2. Det samme gjelder dersom det er stor forskjell i inntekt mellom ektefellene. Da må den med lavest inntekt, be om å bli lignet sammen med ektefellen.

>>>Alt om selvangivelsen

Hvis du har giftet deg og forsørger ektefelle, eller har blitt enslig forsørger av barn i perioden 1. november 2008 til 31. desember 2009, bør du gi beskjed om dette og be om å lignes i skatteklasse 2.

Skatteklassen står oppført rett under fødselsnummeret ditt på selvangivelsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Datafeil har gitt feil i flere tusen selvangivelser

Viktig og oppsiktsvekkende

Problemet er at skattemyndighetene ikke alltid vet hvem som har krav på skatteklasse 2, og hvert år er mange skatteytere feilplassert.

- Vi gjennomfører også kontroller for å sikre skattyters rettigheter. Dette viser hvor viktig det er at man sjekker at opplysningene er riktige og at alle fradrag er med, sier avdelingsdirektør Inger-Berit Andersen i Skatt øst.

- Skattyter selv er ansvarlig for at informasjonen i selvangivelsen er riktig og at alt er med.

Skatteetaten innførte i 2008 leveringsfritak for lønnstakere og pensjonister som ikke har endringer. Dette kan føre til at flere overser viktige poster som de bør endre.

Skatt Øst påpeker at også gevinster og tap ved salg av verdipapirer må føres i selvangivelsen.