Når turen kjøres:
Saktere enn 29,7 km/t: min
Distanse:
km
Tilkalling
Forhåndsbestilling
   

Kalkulatoren er oppdatert pr. 1. mai 2000. Takstene gjelder i hele landet, unntatt Oslo, Akershus, Drammen, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Trondheim, Bergen, Askøy, Fjell, Sund, Stavanger, Randaberg, Sola, Sandnes, Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla. I disse kommunene er det nå så god konkurranse om drosjetrafikk at Konkurransetilsynet mener det ikke lenger er nødvendig med maksimaltakster.