Særavgiftskalkulator

Finn ut hva du vinner eller taper på avgiftsendringene i statsbudsjettet for neste år.

  Drinker - hvor mange (2 cl) per uke?  
  Sigaretter - hvor mange daglig?  
  Bil - kryss av hvis du har.  
  Bil - på bensin: Hvor mange km daglig?  
  Bil - diesel: Hvor mange km daglig?  
  Strøm - hvor mange kWh årlig?  
  Fly - hvor mange turer innenlands per år?  
  Fly - hvor mange turer utenlands per år?  
       
 
     
       

Beregningene er laget etter beste evne, men kan inneholde feil. Økonomiske beslutninger bør bygge også på andre kilder. Kalkulatoren er skrevet i Javascript. Ved feil, send en mail til DinSide.