Undersøkelser gjort av lånekunder og deres betalingsevne viser tre klare tendenser:

· Lånefaktorens betydning er liten så lenge rentenivået holdes lavt, eller stiger fra et lavt til et litt høyere nivå. Men når rentenivået f.eks. dobles, eller stiger fra et høyt til et enda høyere nivå, medfører en høy relativ gjeldsbelastning en betydelig mer-risiko for betalingsproblemer.
· Husholdninger med gjennomsnittsinntekte eller lavere er mer sårbare enn andre hvis markedsforholdene endrer seg, noe som fører til at lånefaktoren i disse situasjonene er av større betydning.
· En økning i lånefaktoren som en følge av en redusert inntekt er vanskelig å håndtere, noe som kommer av synergieffekter ved flere suksessive begivenheter.

To og en halv ganger’n

De fleste banker operer med en hovedregel som sier at samlet lån bør være mindre enn to og en halv ganger bruttoinntekt. Det betyr at når du skal ut og søke om boliglån vil studielån, billån og forbrukslån redusere summen som bankene vil være villig til å låne deg. Tall som Statens institutt for forbruksforskning, SIFO, har kommet frem til viser at samlet gjeld for de som tok opp lån i snitt er en og en halv ganger inntekten. Undersøkelsen viser også at så mye som en tredjedel av boliglånene som ble tatt opp mellom 1995 og 1998 utgjorde 80 prosent eller mer av boligens verdi.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Større usikkerhet

Nordmenn foretrekker i stor grad flytende renter når vi tar opp lån. Årets boliglånsundersøkelse viser at i bare 0,4 prosent av alle nye lån som ble innvilget i 2000 ønsket kunden fastrente. Dette er en dramatisk nedgang fra året før hvor nye fastrentelån utgjorde hele13.5 prosent.

Tab. Utlån fordelt etter belåningsgrad

Tallene viser at så mye som hver fjerde lånetaker velger å låne over 80 prosent av verdien på boligen. Dette betyr at de er mer eksponert for renteendringer, og tar generelt høyere risiko i forhold til en lavere belåningsgrad.

-Låntagere med høyt belånte boliger kan være sårbare for et mulig prisfall i boligmarkedet, selv om det i dag er liten grunn til å frykte en generell nedgang i boligprisene, sier Bjørn Skogstad Aamo. Og mener at låntagere bør unngå å ta stor risiko gjennom lån som overstiger 80 prosent av boligens verdi.

Hva sier bankene

-Vi legger til grunn en individuell vurdering av hvert enkelt tilfellet, sier Tore Westrin i Kredittkassen. Men bekrefter også at som tommelfingerregel passer to og en halv gangeren godt.
-I tillegg til inntekt, ser vi også på kundens betalingshistorikk, bidragsplikt, og andre forhold som vil virke inn på betalingsevnen sier Westrin. Og påpeker at det å få et lån er en gode, ikke en rettighet.