Skatt i 2003
  Hvilken skatteklasse er du i?  1  2 
  Antall hjemmeboende barn under 12 år
  Får du fradrag for pass av barn?  Nei  Ja 
  Din brutto årslønn i 2003 kr
  Ligningsverdi av egen bolig: kr
  Kapitalinntekter kr
  Mottatte bidrag, herunder barnebidrag kr
  Avstand til arbeidsstedet, én vei km
  Renter/kapitalkostnader i 2003 kr
  Betalte bidrag, herunder barnebidrag kr
  Sparing i BSU kr
  Premie for egen pensjonsavtale kr
  Samlet nettoformue kr
       
 
   
        
Beregningene er laget etter beste evne, men kan inneholde feil. Økonomiske beslutninger bør bygge også på andre kilder. Kalkulatoren er skrevet i Javascript. Ved feil, send en mail til DinSide.