Gjeldsordning
  Eiendeler    
  Verdi av bolig, hytte etc.  
  Verdi av bankinnskudd, aksjer, etc.  
  Salgsverdi av kjøretøyer  
  Andre salgbare eiendeler  
  Gjeld  
  Boliglån  
  Lånekasse-gjeld  
  Forbrukslån  
  Annen gjeld  
  Inntekt, personer    
  Brutto årsinntekt  
  Husstandssammensetning