<center>Bilde: <a href="mailto:julian@skade.fsnet.co.uk">Anne Angelshaug</A></center><br />
Bilde: Anne Angelshaug

Vis mer

600 kroner dyrere - like lang ventetid

HELSE: Ved behov for akutt legehjelp har det liten hensikt å svi av en masse penger ved et av de dyre, private legesentrene uten kommunal driftsavtale. Du får like rask behandling ved et av de billigere legesentrene med kommunal avtale.

Mange bruker de dyre legesentrene når de har behov for spesialistbehandling, og ikke vil stå i de offentlige sykehuskøene. Men hva når vi trenger vanlig legebehandling hos allmennpraktiserende lege? Vi har sett på det private legemarkedet med utgangspunkt i to ting:

  • Vi har virkelig tatt sommeren på forskudd, og må ha akutt behandling for en vond halsbetennelse vi har pådratt oss.

  • Vi har jobbet for mye i det siste, og ønsker en vanlig legekonsultasjon for å kontrollere blodtrykket og den allmenne helsetilstanden.
Med disse ønskene ringte vi rundt til en del private legesentre for å få vite både prisene og ventetidene. Siden primærhelsetjenesten i større og større grad er blitt privatisert, har mange kommuner to typer private legesentre:

  • De billige: De som har en kommunal driftsavtale og får driftstilskudd. Disse "halvoffentlige" legene er forpliktet til å ta de samme egenandelene som kommunale leger - etter avtalen mellom Lægeforeningen og Staten, nærmere bestemt "Normaltariff for Den norske lægeforening".

  • De dyre: De som er uten en slik avtale, og ikke får driftstilskudd. Disse er i dag de reelle private legesentrene, og kan fastsette prisene sine selv.

Dropp de dyre ved akutt-hjelp

Dette betyr helt enkelt at vi betaler lite hos legene med kommunal driftsavtale, og mye hos de som ikke har en slik avtale. Og velger vi å betale mye, forventer vi å få behandling raskt.

Våre undersøkelser viser at dette slett ikke alltid er tilfelle: Dersom vi må ha akutt behandling, for eksempel på grunn av en ekkel halsbetennelse, har det liten hensikt å dra til et av de dyre legesentrene. Vi får like rask behandling ved de billige sentrene, noe tabellene tydelig viser. Vårt råd her er derfor å bruke de billige legesentrene med kommunal driftsavtale. Det har ingen hensikt å betale oss ut av køen, siden det knapt er noen akutt-kø å betale seg ut av.

Dette skyldes flere faktorer, men den viktigste er kanskje at legesentrene uten kommunalt driftstilskudd gjerne tar i mot "uproblematiske" pasienter som ikke trenger akutt behandling, fordi de er billige og lite tidkrevende å behandle.

Kjapt ved ikke-akutt hjelp

Ergo: Dersom vi vil ha sjekket den allmenne helsetilstanden (ikke-akutt legehjelp), er situasjonen en annen. Vi er nemlig ikke såkalte "tunge" pasienter. Da lover alle de dyre legesentrene oss behandling i løpet av én, i verste fall to dager. Her kan vi betale oss ut av køen, siden ventetida ved de billige legesentrene er betydelig lengre.

Ved ikke-akutt legehjelp "svikter" de billige legesentrene, med ventetider på én til tre uker. Lengste ventetid er to måneder. Men siden det ikke dreier seg om behov for akutt legehjelp, gjør det kanskje ikke så mye å vente en uke eller to? Prisen er fra 110 kroner. Billig i forhold til Volvat medisinske senters pris på 715 kroner. Vi sparer seks hundrelapper, som vi i stedet kan bruke på aktiviteter i vårværet. Og bruker du Majorstuaklinikken eller Bergen medisinske senter, sparer du likevel 350 - 400 kroner!

Synes du det er for lenge å vente i én til tre uker, bør du bruke de dyre legesentrene. Har du ikke råd, kan du forsøke de offentlige legekontorene.

Private legesenter uten tilskudd:
  Akutt:Ikke akutt:
Bislett legesenter, Oslo:Ventetid:Time samme dag.En dag.
 Pris:250-300 kr.300-350 kr.
    
Volvat medisinske senter, Oslo: Ventetid:Samme dagMaks. noen få dager
 Pris:715 kr.715 kr.
    
Majorstuaklinikken, Oslo:Ventetid:Samme dag.Samme dag.
 Pris:500 kr.500 kr.
    
Bergen medisinske senter:Ventetid: Maks et par dager.Ca. en uke.
 Pris:460-510 kr.460-510 kr.
    
Heistad legesenter, Porsgrunn:Ventetid:Samme dag.14 dager
 Pris:300 kr.220 kr.
    
Trondheim medisinske senter:Ventetid:Maks en dag.Maks en dag.
 Pris:400 kr.400 kr.
Prisen = pris på konsultasjon. Prøvetakninger kommer i tillegg. Ved legesenter som opererer med spesialpriser for medlemmer, har vi tatt utgangspunkt i prisen for ikke-medlemmer.Et annet interessant trekk er at prisforskjellene mellom de dyre, private legesentrene er så vidt drastiske som de er.

Store prisforskjeller

En akutt-konsultasjon koster alt fra 250 kroner hos Bislet legesenter til 715 kroner (ikke-medlemmer, 429 kroner for medlemmer) hos Volvat medisinske senter. Og pussig nok holder begge til i Oslo. Begge lover time samme dagen som du tar kontakt.

Både private leger med og uten kommunal driftsavtale er kjent for å ta betalt for en del tjenester i tillegg til selve konsultasjonen. Legeforeningen og Sosial- og helsedepartementet er tildels uenige om denne praksisen har livets rett. Likevel må vi betale ekstra for blant annet prøvetaking, administrasjon og utsending av dokumenter.

- I praksis kan vi oppleve å måtte betale noe mer enn det vi ville betalt hos en offentlig lege. Det har vært en del fram og tilbake med denne praksisen. Det som uansett gjelder, er at legene ikke skal ta et fast, ekstra gebyr. Gebyrene må gjelde reelle tjenester, sier Helga Rudjord, rådgiver i Rikstrygdeverket.

Rudjord peker på en annen fordel med å bruke de billige legesentrene som har kommunal driftsavtale: Vi kan føre egenandelene opp på Rikstrygdeverkets kvitteringskort, og få frikort dersom utgiftene overstiger 1370 kroner per år. Det kan vi ikke dersom vi går til et privat legesenter uten kommunal avtale.

Private legesenter med tilskudd:
  Akutt:Ikke akutt:
Thereses gate legesenter, Oslo:Ventetid:Maks en dag.En til to uker.
 Pris:110 kr.110 kr.
    
Skøyen helsesenter, Oslo:VentetidTime samme dag.Maks en uke
 Pris:110 kr.110 kr.
    
Kari Beckmann, Oslo:Ventetid:Time samme dag.Ca. tre uker.
 Pris:110 kr.110 kr.
    
Olav Angen, Trondheim:Ventetid:Maks en dag.Opptil to uker.
 Pris:110 kr.110 kr.
    
Svein Asting, Bergen:Ventetid:Maks en dag.Ca to uker.
 Pris: 110 kr.110 kr.
    
Berit Eksner, Porsgrunn:Ventetid:Time samme dag.Ca to måneder.
 Pris:110 kr.110 kr.
Prisen er pris for en konsultasjon. Evt. prøver kommer i tillegg.