54.700 byttet strømleverandør

Har du byttet eller vurderer du å bytte? Her er strømprisene hos landets leverandører.

[Ugjyldig objekt (NAV93656)]

Trenden er tydelig:

 • De kundene som bytter leverandør velger å forlate den dominerende aktøren i området.
I følge tallene fra NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, har nå 24,7 prosent av kundene blant husholdninger og hytter/fritidsboliger valgt seg en annen leverandør enn den dominerende i nettområdet.

I følge NVE er det liten endring i antall strømskifter fra 2. til 3. kvartal i 2004. Det kan forklares med liten prisforskjell mellom kraftleverandørene. Gjennomsnittsprisen for 3. kvartal var 35,8 øre/kWh. Det er en oppgang på om lag 1,5 øre/kWh fra foregående kvartal.

Se hvem som er billigst!

Har du skiftet strømleverandør?

(Avsluttet)
Nei - men vurderer å gjøre det(40%) 196
Ja - flere ganger(32%) 159
Ja - en gang(23%) 115
Nei - er fornøyd med den jeg har(4%) 21
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Den desidert beste måten å finne ut hvilken strømleverandør som er er billigst for deg er å bruke DinSides unike Strømkalkulator. Tast inn ditt årsforbruk, eksisterende strømleverandør og hvor du bor, og få opp de billigste alternativene.

Trykk på lenkene under for å gå rett inn i de ulike prislistene:

Koster det noe å bytte strømleverandør?

Nei. Det er gratis å bytte strømleverandør, og i prinsippet kan du bytte så ofte du vil. Det er imidlertid to begrensninger du bør være klar over:

 • I praksis tar et leverandørbytte fire uker, fordi de fleste strømleverandørene har en slik oppsigelsestid.

 • Har du en fastprisavtale kan du ikke bytte leverandør før bindingstiden er ute.

Hvilken strømavtale har du?

De norske strømleverandørene tilbyr tre kontraktstyper:

 • Standard variabel kraftpris. Dette er den strømavtalen de aller fleste norske husholdninger har. Variabel kraftpris betyr at prisen følger svingningene i markedet, men at du som kunde skal varsles 14 dager før eventuelle prisendringer trer i kraft.

  Her ser du hva variabel strømpris koster deg!

 • Fastpriskontrakt. En fastprisavtalen kan sammenliknes med fastrente på et boliglån. Her binder deg til å betale en viss strømpris i en gitt periode, vanligvis 1-3 år. I løpet av denne "bindingstiden" kan du heller ikke skifte til en annen leverandør.

  Den store fordelen er her forutsigbarhet: Du vet hva du skal betale for strømmen. Vil du ha denne sikkerheten må du imidlertid regne med å betale for den i form av noe høyere strømpris. DinSide anbefaler først og fremst fastprisavtaler for de som har en stram økonomi og dermed trenger forutsigbare regninger.

  Fastprisene finner du her!

 • Spot eller markedspris. Dette er den virkelige variable strømprisen. Her endres nemlig prisen kontinuerlig avhengig av prisutviklingen på den nordiske kraftbørsen Nord Pool. I tillegg til strømprisen som kontinuerlig fastsettes av Nord Pool, må du betale et prispåslag til din lokale kraftleverandør. Det er dermed påslagets størrelse som vil skille to leverandører fra hverandre.

  Spotprisene finner du her!