500 millioner i kollektiv-gevinst

Bilismen må til livs om det skal bli økning i kollektivtrafikken. Nå kommer tiltakene, samt etablering av nye råd. Blir det bedring, eller flere supperåd uten effekt?

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon


Til tross for at de fleste partiene er enige i at det bør satses mer på kollektivtrafikk, er det biltrafikken som øker. Vegtrafikkindeksen for 2002 viser en vekst i biltrafikken på 2,1 prosent, mens antall kollektivreisende er redusert med 1 prosent i samme periode.

Derfor styrkes nå kollektivsatsingen, og da spesielt i storbyområdene.

500 millioner til transportselskapene

Vel halvparten av gevinsten vil tilfalle lokal buss, trikk, båt og T-bane, mens 25 prosent vil tilfalle NSB og Flytoget. Resten tilfaller øvrig kollektivrelatert virksomhet, blant annet luftfart.

Hvordan? Persontransport inkluderes i merverdiavgiftssystemet med en lav sats på 6 % fra og med 1. mars 2004. Trafikkselskapene kan trekke fra 24 % inngående merverdiavgift og får en samlet årlig gevinst på anslagsvis 500 millioner kroner, og om lag 330 mill. kr i 2004.

Avvikling av el-avgiften for produksjonsvirksomhet vil også bidra til å styrke økonomien for kollektivtransporten, særlig for skinnegående transport.

I tillegg innføres en belønningsordning for å stimulere storbyområdene til å gjennomføre tiltak som gir et bedre kollektivtilbud og som demper veksten i personbiltrafikken. Regjeringen ønsker å bevilge 100 millioner kroner til ordningen.

Nye supperåd - eller bedre framkommelighet?

Bedre framkommelighet for kollektivtrafikken gir lavere reisetid og økt punktlighet. Målet er derfor flere framkommelighetstiltak i storbyområdene. For å få dette til vil regjeringe opprette et nytt samordningsorgan for kollektivtransporten i hovedstadsområdet.

I følge regjeringen vil et slikt organ gjøre det lettere å se transportsystemet i hovedstadsområdet i sammenheng. Målet er altså å disponere de samlede ressursene på en bedre og mer helhetlig måte - på tvers av transportformer og institusjonelle nivåer.

Dette er ikke alt, regjeringen ønsker også å opprette en tilsvarende forvaltningsorganisering i Bergen, Trondheim, Kristiansands- regionen og på Nord-Jæren.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!