5 millioner dør av røyking hvert år

Forskere har regnet ut at røyking førte til fem millioner dødsfall i år 2000.

Forskerne fra Harvard og universitetet i Queensland sier at over halvparten av alle dødsfallene var blant røykere mellom 30 og 69 år.

I tidsskriftet Tobacco Control skriver forskerne at antallet tidlige dødsfall grunnet forskning var det samme i u-land og i-land.

Men menn hadde tre ganger så høy risiko for å dø tidlig sammenlignet med kvinner.

Tre av fire røyke-dødsfall i i-land og mer enn åtte av ti i u-land var blant menn.

Den vanligste grunnen til dødsfallene var hjertesykdom, noe som tok livet av over 1 million i i-land og 670.000 i u-land.

Lungekreft, den nest største grunnen til røykedødsfall i i-land, sendte over 500.000 i graven for tidlig.

KOLS var mer utbredt blant i-lands-røykere, og får skylden for 650.000 dødsfall.

I Øst-Europa og Nord-Amerika fikk røyking skylden for nesten hvert fjerde dødsfall blant folk mellom 30 og 69 år. I u-land var 62 prosent av alle røykedødsfallene blant folk mellom 30 og 69 år, sammenlignet med halvparten i i-land.

Økningen i røykingen de siste 25 årene av 1900-tallet får skylden for ett av ti tidlige dødsfall totalt, og ett av fem blant menn.

Forskerne skriver det er sannsynlig at antall dødsfall kommer til å fortsette å øke.

Mozon.no, 24.11.2004