5-års reklamasjon på mobilen

Nokia har akseptert en prinsippavgjørelse som falt før jul: Resultatet er at du har fem års reklamasjon på mobilen din. I tillegg kan du nå gå rett på produsenten om butikken er kjip.

I følge Forbrukerrådets nettsted slo Forbrukertvistutvalget fast to viktige poeng i en avgjørelse rett før jul:

 • Du kan klage på utenlandske mobilprodusenter i Norge, etter de norske reglene,
 • og ikke minst;

  Si din mening:

  Reklamasjonstiden på en mobil bør være: (Avsluttet)
  Maks fem år(56%) 731
  Maks to år(28%) 373
  Mer enn fem år(16%) 210
  Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.

 • tidligere praksis om at det er 5 års reklamasjonstid på mobiltelefoner ble fulgt nok en gang.

Avgjørelsen er viktig fordi de norske importørene og deres forhandlernett lenge har stått knallhardt på at reklamasjonstiden kun har vært to år.

For alle kunder som har påberopt seg reklamasjonsreglene i Forbrukerkjøpsloven etter å ha hatt produktet i 3 år, har dette selvsagt vært lite gunstig. Senest i september 2004 kritiserte for eksempel Forbrukerrådet EE-bransjens såkalte mobilvettregler, som påsto at reklamasjonstiden på mobiltelefoner bare var 2 år.

Merk: Ikke glem det prinsipielle skillet mellom reklamasjon og garanti.

Et meget viktig poeng her er at Nokia har valgt å ikke bringe denne prinsipielle avgjørelsen videre til Tingretten, ankefristen har altså gått ut, noe som betyr at avgjørelsen nå er rettskraftig.

Og det betyr...

- Det ser med dette ut som at Nokia har tatt våre og Forbrukertvistutvalgets synspunkter til etterretning, sier juridisk rådgiver Vivian Mikalsen fra Forbrukerrådet til Forbrukerrapporten, og fortsetter:

- Vi antar at Nokia nå har akseptert at reklamasjoner på produkter kjøpt i Norge skal behandles etter norsk lov, og at tvisten kan løses i Forbrukertvistutvalget.

Dette vil forenkle situasjonen for forbrukere som opplever å få feil på mobiltelefonen sin. Vi håper også at uenigheten vi har hatt med bransjen om 5 års reklamasjonsrett nå kan anses som avsluttet.

Rådet fra Forbrukerrådet er derfor klart: Ta med en utskrift av avgjørelsen til mobilbutikken hvis det er uenighet om hvilke regler som gjelder.

Gå rett på produsenten i stedet

[Ugjyldig objekt (NAV6891)]

Et annet viktig punkt i avgjørelsen er at utenlandske produsenter av varer solgt i Norge også risikerer å måtte svare for produktets kvalitet i norske domstoler.

Forbrukerne kan altså holde produsenten direkte ansvarlig i de tilfellene der det er umulig eller vanskelig å nå frem overfor selgeren.

Kilde: Forbrukerrådet.no og Forbrukertvistutvalgets avgjørelse.