47 døde av blodfortynnende

I fjor døde 47 nordmenn som følge av warfarin-bruk, og som vanlig topper det listen over legemidler som forårsaker død. Men selv om stadig flere bruker medisinen øker ikke dødstallene.

I 2003 døde 47 personer som følge av warfarin-bruk, og det er bare to flere enn i 2002 - selv om antall pasienter som bruker medisinen har økt. I 2000 brukte 45.000 nordmenn den blodfortynnende medisinen, mot 50.000 to år senere.

Eksperter sier leger er blitt flinkere til å dosere riktig og at warfarin redder svært mange liv samtidig som det er den medisinen som har høyest dødsrisiko.

- Hvis vi tar utgangspunkt i at cirka 50.000 nordmenn bruker warfarin, vil det hindre at om lag 2500 får blodpropp, og det er et svært lavt estimat. Mange av disse ville ha vært alvorlige tilfeller av hjerneslag, slik at kost-nytteverdien er svært stor, sier professor og avdelingsoverlege Per Morten Sandset ved hematologisk avdeling på Ullevål universitetssykehus til Dagens Medisin.

Antallet bivirkninger av warfarin har vært nesten konstant de siste ti årene, samtidig som antallet brukere nesten er blitt fordoblet. Dette kommer av at legenes kunnskap om sykdommen er blitt bedre samt at de er dyktigere til å finne riktig dose.

Warfarin ble originalt utviklet som rottegift, og ble først brukt som blodfortynnende i 1950-årene. Den blir utskrevet etter slag, hjerteinfarkt og ortopediske operasjoner, og blir også gitt for å hindre tilbakefall av blodpropper i ben og lunger.

 

Mozon.no, 15.09.2004