Cirka 425.000 nordmenn har valgt å bare motta selvangivelsen elektronisk. Disse vil motta en melding fra Skatteetaten om at selvangivelsen er tilgjengelig på nett. Hvis ikke selvangivelsen blir sjekket innen syv dager, blir papirene sendt på gamlemåten. Foto: Per Ervland
Cirka 425.000 nordmenn har valgt å bare motta selvangivelsen elektronisk. Disse vil motta en melding fra Skatteetaten om at selvangivelsen er tilgjengelig på nett. Hvis ikke selvangivelsen blir sjekket innen syv dager, blir papirene sendt på gamlemåten. Foto: Per ErvlandVis mer

425.000 får SMS fra Skatteetaten

Skatteetaten varsler enkelte nordmenn når Altinn fungerer som normalt igjen.

Cirka 425.000 nordmenn har reservert seg mot å motta selvangivelsen i postkassen. Disse såkalte «e-aktørene» vil bare kunne se selvangivelsen gjennom Altinn sine nettsider.

Men det spørs om det er en del som angrer seg for at de valgte denne løsningen. For mange har det vært umulig å sjekke selvangivelsen på nett, fordi Altinns systemer har vært helt eller delvis ute av drift de to siste dagene.


Varsel på SMS

Egentlig skulle e-aktørene bli varslet med en tekstmelding når selvangivelsen ble tilgjengelig på nett. Men på grunn av de store problemene rundt Altinns systemer, har Skatteetaten valgt å utsette tekstmeldingene til disse skatteyterne.

Når Altinns systemer er oppe og går igjen, vil Skatteetaten sende ut tekstmeldinger til alle e-aktører med beskjed om at selvangivelsen nå er tilgjengelig på nett.

Etter at meldingen er mottatt, vil e-aktørene ha syv dager på å sjekke selvangivelsen på nett.

Om selvangivelsen ikke blir åpnet i løpet av denne perioden, er Skatteetaten pliktig å sende selvangivelsen på gamlemåten, altså på papir gjennom posten. dette gjør Skatteetaten for å sikre at alle skal få tilgang til skatteopplysningene sine.

Ønsket mange e-aktører

Tidligere i år gikk Skatteetaten ut og oppfordret nordmenn til å melde seg som e-aktører. Og grunnene til dette er flere.

Årlig sender Skatteetaten ut selvangivelse og skatteoppgjør til over 3,5 millioner skatteytere. Til dette går det med over 17,5 millioner A4-ark. Jo flere som velger å bare motta oppgjøret elektronisk, jo færre ark trenger Statteetaten å trykke opp og sende ut.

Men for folk flest er det også en sikkerhetsrisiko å motta selvangivelsen i posten. Selvangivelsen inneholder personinformasjon som fødselsnummer. Dersom uvedkommende skulle få tak i disse papirene, kan de bruke informasjonen til identitetstyveri og svindel.

Les mer om saken her: Tøm postkassen før tyven gjør det