40-åringer mest ensomme

Over en tredjedel av voksne beskriver seg selv som ensomme, og personer i 40-årene lider mest, viser en ny studie.

Folk i 40-årene har en tendens til å føle seg mer ensomme enn andre. Det kommer frem i en studie ledet av William Lauder, professor ved Dundee University i Skottland. Han mener at det er viktig å identifisere årsakene til hvorfor noen blir ensomme.

Mindre ensomhet blant eldre
- Ensomhet kan føre til økt risiko for hjertesykdom og depresjon, og i noen tilfeller andre problemer, som for eksempel vold i hjemmet. Tidligere studier har dessuten vist at overvekt kan følge i kjølevannet av ensomhet, sier han.

Professoren legger til at studien utfordrer gamle tankemønstre om at ensomhet er knyttet til pensjonisttilværelse og alderdom. I studien, som er publisert i Journal of Clinical Nursing, kommer det nemlig frem at de laveste forekomstene av ensomhet finnes blant tenåringer og de over femti.

Tidligere forskning viser at følelsen av ensomhet kan være arvelig.

Stort samfunnsproblem
Kirsten Thorsen, professor og forsker ved Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, (NOVA), mener ensomhet er et stort samfunnsproblem. Hun tror den økende skilsmissestatistikken er mye av årsaken til at flere middelaldrende blir ensomme.

- Ensomheten rammer særlig de som har levd i nære relasjoner, og enker og enkemenn er de aller mest ensomme. Mange blir ensomme etter samlivsbrudd, og det kan oppleves vanskelig for mange, kanskje spesielt for kvinner, i denne aldersgruppen å etablere nye forhold, sier hun til Mozon.

Thorsen understreker at det å bo alene ikke er ensbetydende med å være ensom, men at det generelt er mer ensomhet blant aleneboende.

Frivillig ensomhet
Hun får medhold av Arthur Cassidy, psykolog ved Belfast University. Han advarer mot å generalisere ensomhet som et utelukkende negativt problem.

- Vi må ikke glemme at det finnes de som velger å leve i ensomhet. Mennesker i tredve- og førtiårene kan sitte med ulike erfaringer som gjør at de velger å bo alene.

Undersøkelsen viste at mennesker i alle aldere, og spesielt kvinner, med en sterk religiøs tro, sjeldnere føler seg ensomme. Ensomhet er mer utbredt blant arbeidsledige enn blant pensjonister, og økonomi spiller også en betydelig rolle. Fattige er generelt mer ensomme enn andre.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 28 prosent av norske menn er ensomme, mens det gjelder for 35 prosent av kvinnene.

 

Mozon, 20.03.2006