40 år og på'n igjen

Nye familiekonstellasjoner for folk i 40-åra.
Nye familiekonstellasjoner for folk i 40-åra. Vis mer


- Pust ut og på’ igjen!
- Gjengifte og nytt barnekull!

Slik oppsummerer henholdsvis Agnes Bergo og Aud-Helen Rasmussen mange 40-åringers livssituasjon. Statistikkene viser at nesten halvparten av alle inngåtte ekteskap ender med skillsmisse.

Sparing

- Mange av de som skiller seg og får nye barn, ønsker nå å jobbe redusert. Nyetablererne vil oppleve at denne perioden er like hard som 30-årene. En må fortsette å holde på en nøktern livsstil, sier Agnes Bergo.

De som velger å holde sammen vil oppleve bedre tider. Og da er det viktigere enn noen gang å tenke på pensjon og sparing.

- En bør ha en god, differensiert spareportefølje bestående av aksjer, obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter. Fordi det for nordmenn har vært skattemessig gunstig å spare i fast eiendom har mange satset kun på dette. Men den verden vi når går inn vil antakelig ikke begunstige sparing i fast eiendom i likes stor grad som før. Vi så jo at Per Olav Lundteigen i sommer foreslo fjerning av ubegrenset skattefradrag for gjeldsrenter, sier Bergo.


yAs Bank og Forsikrings direktør og DnB Nors forbrukerøkonom slutter seg til Bergos råd om å spare flere steder.

- Sparealternativer er et spørsmål om villighet til å ta risiko. Generelt er det slik at større risiko gir en større potensiell avkastning. Men samtidig også en risiko for potensielle tap, supplerer Svein Lindbak.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Å bare spare i bolig er ikke lurt. Dette er lite tilgjengelige penger, sier Rasmussen.

- Men man kan også investere i bolig i utlandet når man har anledning til det, mener Svein Lindbak.

- Hva med en leilighet ett eller annet sted langs Middelhavets nordlige kyst? Det kan vanskelig bli noen dårlig investering. Særlig ikke når det er all grunn til å tro at Nord-Europas mange millioner baby- boomere snart kommer trekkende sørover.

Mange i denne alderen har også ungdom i huset, som er en stor utgiftspost:

- Det er en foreldreoppgave å lære de unge pengevett. Sparebøssen er et pedagogisk verktøy for de små. Eldre kan lære seg at penger må tjenes før de kan brukes.

  • De harde 30-åra
  • 50-åringene: veletablerte og rause
  • Tilbake til innledningen
  • Kilder: Pengedoktoren, yA Bank og Forsikring , DnB Nor, SSB og artikler fra DinSides arkiver