4. Inkassosalær

Er 14-dagersfristen i en lovlig betalingsoppfordring oversittet, kan du bli ansvarlig for å betale inkassosalærer. De maksimale satsene er lovregulert.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Det innebærer at kreditors utgifter til inkassobyrå/advokat, som overstiger maksimalsatsene, ikke kan kreves dekket av deg.

Maksimalsatsene er delt i to, dvs. for enkle og for tyngre saker. Det er behandlingstidens lengde som avgjør hvilken gruppe den enkelte sak kommer i.

Husk at salærene vil variere med hovedkravets størrelse ved forfall, med tillegg av eventuelle renter påløpt fram til forfall. Dette innebærer at renter påløpt etter forfall, og inndrivingskostnader ikke skal regnes med.

Dersom det blir avtalt et nytt og senere forfallstidspunkt, skal dette legges til grunn. Men det skal aldri tas hensyn til renter påløpt etter at kreditor har engasjert en inkassator til å inndrive kravet.

De enkle sakenes maksimalsatser

Har du oversittet 14-dagersfristen i en betalingsoppfordring og betaler innen 28 dager, gjelder maksimalsatsene for enkle betalingssaker. Maksimalsatsene korresponderer med rettsgebyret (RG), som nå er på 655 kroner.

 • Utestående beløp opp til og med 1000 kroner = 0,5 * RG
 • opp til 2500.- = 1* RG,
 • opp til 5000.- = 1,5* RG,
 • opp til 10.000.- = 2* RG,
 • opp til 25.000.- = 3* RG,
 • opp til 50.000.- = 4*RG

De tunge sakenes maksimalsatser

Har du oversittet betalingsfristen i en betalingsoppfordring med mer enn 28 dager, gjelder maksimalsatsene for tyngre betalingssaker.

 • Utestående beløp opp til og med 1000 kroner = 1 * RG
 • opp til 2500.- = 2 * RG,
 • opp til 5000.- = 3 * RG,
 • opp til 10.000.- = 4 * RG,
 • opp til 25.000.- = 6 * RG,
 • opp til 50.000.- = 8 *RG

Artikkelen fortsetter under annonsen

Forhøyelse av maksimalsatsene

Maksimalsatsene for enkle og tyngre saker kan økes inntil 1,5 * RG, når det blir avtalt en avdragsordning med mer enn fire avdrag, eller det utstedes et tvangskraftig (eksigibelt) gjeldsbrev.

I helt spesielle tilfelle kan fordringshaveren kreve kostnader utover maksimalsatsene. Dette må det gis en skriftlig redegjørelse for.