4. Betalingsanmerkningen

Betalinganmerkning kan du først få etter at kreditor har satt i gang rettsapparatet overfor deg.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Kreditor kan ikke sette i gang rettslige skritt mot deg, for eksempel ta ut forliksklage eller stevning, uten at du først har fått en betalingsoppfordring med uttrykkelig beskjed om at det kan gå til retten.

Dersom du da ikke betaler, kan du bli registrert med betalingsanmerkning hos kredittopplysningsbyråer.

- Dette kan gjøre at du ikke får lån, telefonabonnement, forsikring eller andre tjenester der tjenesteyteren krever en kredittsjekk, skriver Forbrukerrådet.

Betalingsanmerkning kan bli registrert tidligst 30 dager etter at kreditor/inkassoselskapet har gått til rettslig inndriving (tatt ut forliksklage). Det er allikevel ikke lov å registrere en betalingsanmerkning, dersom du har gitt melding om at kravet er urettmessig. Betalingsanmerkningen skal bli strøket innen ett år etter at du har gjort opp for deg. Betalingsanmerkninger skal uansett strykes innen utgangen av det kalenderåret de blir tre år gamle.

- Hvis du lurer på om du er registrert med betalingsanmerkning, kan du kontakte kredittopplysningsselskapene. De plikter å opplyse deg om en eventuell registrering på ditt navn, skriver Forbrukerportalen.no