300.000 svartelistet

Nordmenn er dårlige betalere.

Over 300.000 nordmenn er svartelistet av næringslivet, og dermed nektet kreditt.

Betalingsverstingene bor i Nord-Norge. Innbyggerne i Sogn og Fjordane får derimot stjerne i boka fordi de har færrest betalingsanmerkninger, skriver Dagbladet som har hentet tallene fra kredittvurderings-
selskapet Lindorff Decision.

- I de tre nordligste fylkene er det en del å gjøre, ja, konstaterer kommunikasjonsdirektør Arve Paulsen i Lindorff.

De aller dårligste betalerne skylder til sammen 15,7 milliarder kroner.

Totalt befinner 158 868 nordmenn seg i såkalt «rød sone» hos Lindorff Decision, det vil si ikke kredittverdig.

I praksis er de på næringslivets svarteliste.

- I tillegg er det nesten like mange uten kredittrangering, og som derfor vil ha store problemer med å ta opp lån og kreditt. Denne gruppen omfatter mange uten fast bosted og personer som ikke har levert ligning, sier Paulsen.

Forbruksgjelda, altså kredittkort og direkte forbrukslån, har gått jevnt og trutt oppover de siste åra. Ifølge Finansieringsselskapenes Forening, Finfo, var den kortbaserte gjelda vel 20 milliarder kroner ved utgangen av fjoråret.

Kilde: NTB

AKTUELT