30.000 kvinner gjorde det på nettet

Skatteetaten er strålende fornøyd med antallet som leverte selvangivelsen via Internett eller tastafon. For mange var det uventet at så mange kvinner leverte elektronisk.

Over 213.000 skattytere valgte i år å levere selvangivelsen via Internett eller tastafon. 71 000 leverte på Internett, mens vel 142.000 benyttet tastafonen.

Det var skattytere som kun hadde reiseutgifter som tilleggsopplysninger som kunne levere på denne måten. Skattedirektoratet anslår at dette utgjør omlag 1,5 mill skattytere. Hele 14 prosent av disse leverte altså på Internett eller telefon.

- Vi må betegne dette som en suksess, sier informasjonsdirektør Lise Halvorsen til DinSide. At godt over 200.000 umiddelbart tar i bruk de nye innleveringsalternativene var mer enn vi hadde håpet på. Dette lover godt for fortsettelsen, fortsetter hun.

Halvorsen er gledelig overrasket over andelen kvinner som benyttet seg av Internett eller som tok i bruk telefonen. Skattedirektoratets ferske tall viser også at aldersgruppen 20-39 år er dominerende uansett kjønn:

Selvangivelsen på Internett - kjønnsfordeling
 Levert via InternettLevert på tastafonTotalt
Kvinner29.28374.958104.241
Menn41.99267.073109.065

Tallene viser altså at omtrent like menge menn som kvinner benyttet Internett eller telefonen tilå levere selvangivelsen. Ikke overraskensde dominerte aldersgruppen 20-39 år.

Aldersfordeling
AldersgruppeLevert via InternettLevert via tastafonTotalt
13-196.65313.63920.292
20-3945.19974.244119.443
40-5916.93439.14256.076
over 602.41214.92217.334
Kilde: Skattedirektoratet