3. Betalingsoppfordring

Har du ikke betalt innen 14-dagersfristen i inkassovarslet, kan kreditor eller hans inkassobyrå sende deg en betalingsoppfordring. Merk: Rentene løper fremdeles...

[Ugjyldig objekt (NAV)]

På dette tidspunkt kan de også kreve kreve 1/3 av rettsgebyret (ca. 218 kroner), betingelsen er at betalingsoppfordringen opplyser om alle de følgende vilkår:

  • Fordringshaverens navn,
  • hva kravet gjelder, og spesifikt hva kravet totalt er på dette tidspunkt,
  • forsinkelsesrentesats regnet fra (dato),
  • at rettslig inndriving vil bli iverksatt, og ytterligere kostnader påløpe om det ikke betales
  • at betalingsfristen er 14 dager.
MERK: Er ikke disse vilkårene oppfylt, tapes retten til å få dekket kostnadene ved selve inndrivingen av kravet.

I følge Forbrukerrådet kan ikke kreditor iverksette rettslige tiltak, forliksklage eller stevning, uten at varsel om dette har kommet klart og tydelig fram i betalingsoppfordringen.

Og her blir det fort alvorlig dyrt. I praksis kan du risikere å måtte betale sakskostnader, samt alle gebyrer for behandling av saken.