25 000 støtter homeopati

Hele 25 000 nordmenn har nå skrevet under på lister mot momsplikt for homeopatiske tjenester.

25 000 støtter homeopati

Hele 25 000 nordmenn har nå skrevet under på lister mot momsplikt for homeopatiske tjenester.

Den store responsen viser at folk ønsker å beholde muligheten for å gå til homeopat, sier daglig leder i Norsk homeopatisk forening, Trine Carstens.

I løpet av de siste månedene har foreningen klart å samle inn hele 25 000 underskrifter mot forslaget om å ilegge homeopati momsplikt, laget til den nye loven om merverdiavgift som trer i kraft 1. juli.

Kan endres
Under underskriftkampanjen sendte Finansdepartementet ut forslag om forskrifter på høring. De foreslår at akupunktur og homeopati skal unntas momsplikt. I følge forslaget skal andre som driver med alternativ medisin betale merverdiavgift.

-Dersom det kommer tunge argumenter , kan den politiske behandlingen føre til at forskriftene endres, sier lovrådgiver Erik Larsen i finansdepartementet.

Grunnen til at akupunktur og homeopati ble foreslått som unntak, skal være at helsefaglige komponenter er involvert i disse tjenestene.

- Vi er veldig glade for at departementet foreslår at vi skal slippe merverdiavgift, men føler oss ikke trygge før saken er endelig behandlet, sier Carstens.

Kilde:

Tilrettelagt av : Silje Stavik