240 milliarder mer til velferd

Statens pensjonsfond skal gi 240 millarder mer i avkastning.

Statens pensjonsfond ønsker å øke aksjeandelen fra 40 til 60 prosent. Det kom frem da finansminister Kristin Halvorsen og Finansdepartementet i dag la frem en Stortingsmelding om forvaltningen av Statens pensjonsfond idag.

- Slik kommer vi til å få en avkastning på 240 milliarder kroner som vil være et viktig bidrag til velferden, sa Kristin Halvorsen.

Antallet selskaper det investeres i, skal økes med 4.500. Fokuset er ifølge Halvorsen, på lav risiko, men høy avkastning.

Etikkperspektiv

Nyinvesteringer skal gi mer velferd, sier Kristin Halvorsen.

FOTO: Rune Kongsro Foto: Fotograf: Rune Kongsro
Nyinvesteringer skal gi mer velferd, sier Kristin Halvorsen.

FOTO: Rune Kongsro Foto: Fotograf: Rune Kongsro Vis mer


Størrelsen på verdien av Statens pensjonfond er nå på 1.850 ,6 milliarder kroner og er dermed et av verdens største fond. Finansdepartementet regner med at verdien vil være 5.000 milliarder om noen år.

- Statens pensjonsfond skal forvaltes slik at vi sikrer god avkastning over tid til gode for framtidige generasjoner. Det er i seg selv et etisk ansvar.

De etiske føringene på investeringene viderutvikles. Fondet skal ikke være investert i bedrifter hvor de kan bidrar til brudd på etiske normer, barnearbeid og våpenproduksjon.

- Med eierskap kan vi påvirke selskapenes politikk, sa Kristin Halvorsen.

AKTUELT